Zobrazit kategorie

Časté dotazy

Ve výše uvedených kategoriích naleznete nejčastěji pokládané dotazy k produktům HECHT i k používání některé zahradní techniky. Prosím chápejte, že odpovědi jsou všeobecné a nemusí vždy plně popisovat problém vztahující se ke konkrétnímu produktu, v některých případech mohou být dokonce v rozporu s použitím konkrétního produktu. Proto je důležité, abyste vždy postupovali v souladu s návodem, který je přímo určen pro konkrétní produkt, a který je vždy dodáván společně s novým výrobkem. Jakýkoli zásah do konstrukce výrobku nad rámec uživatelské údržby popisované v uživatelských návodech dodávaných s produkty může být chápán jako porušení podmínek záruky. Za případné škody vzniklé v souvislosti s takovýmto zásahem následně nemůžeme přebírat žádnou zodpovědnost. Důrazně proto doporučujeme, abyste se v případě jakýchkoli problémů obrátili na autorizovaný servis.

 

Všechny uvedené návody, postupy a řešení problémů jsou všeobecného charakteru a není možné v nich zahrnout veškerá specifika jednotlivých produktů. Všeobecné postupy tak mohou být někdy v rozporu s použitím konkrétního produktu. Je proto nutné mít na zřeteli, že při řešení konkrétního problému je nutné postupovat tak, aby postup nebyl v rozporu s určením produktu a s postupy uvedenénýmiv uživatelském návodu k použití konkrétního produktu.

Uživatelský návod k použití je nedílnou součástí dodávky každého nového produktu HECHT. V případě ztráty je možné objednat nový uživatelský manuál  pomocí  formuláře na tomto odkazu.