Zobrazit kategorie

POMÁHÁME

Každý se někdy může dostat do obtížné životní situace, ve které je těžké se obejít bez pomoci. Proto jsme se rozhodli pravidelně podporovat dva smysluplné projekty:

 

DOBRÝ ANDĚL

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.  Dobří andělé mohou přispívat pomocí trvalých nebo běžných platebních příkazů na účet č. 8001008/5500, kde jako variabilní symbol zadají svoje Andělské číslo. Toto unikátní číslo získají Dobří andělé ihned po registraci do systému.

PILÍŘE DOBRÉHO ANDĚLA

1. Do posledního haléře®

Všechny finanční příspěvky, které do Systému od Dobrých andělů přijdou v daném měsíci, jsou vždy první pracovní den následujícího měsíce odeslány potřebným rodinám. Veškeré provozní náklady nadace jsou hrazeny ze soukromých financí jejích zakladatelů a dalších filantropů.

2. Víte, komu pomáháte

Každý dárce - Dobrý anděl - získá při registraci automaticky přístup na svůj Andělský účet, kde si může kdykoliv najít, komu jeho konkrétní příspěvek pomohl, a přečíst si životní příběh rodin, kterým pomáhá.

3. Pomáháte pravidelně

Léčba závažných onemocnění je dlouhodobá. Rodiny příjemců tak potřebují pravidelnou pomoc Dobrých andělů, která jim pomáhá pokrýt jak výdaje s léčbou spojené, tak pokles příjmů.

 

 

 

HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE V ČERČANECH

Posláním TŘI, z.ú. je poskytovat pomoc a péči těm, kteří pomoc potřebují, a budovat prostor, kde se mohou potřební setkávat s těmi, kteří pomoc mohou, chtějí a umějí poskytnout.

Hodnotami TŘI, z.ú. jsou respekt, láska k bližnímu, důstojnost a odvaha.

TŘI ZÁKLADNÍ PILÍŘE

  1. Poskytovat v lůžkovém hospici i domácím prostředí pacienta specializovanou paliativní péči, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým na co nejvyšší možné odborné a lidské úrovni.
  2. Poskytovat sociální odlehčovací služby formou pobytovou nebo terénní ve vlastním sociálním prostředí, denní odlehčovací službu v centru denních služeb, jednodenní pobytovou službu podle přání klienta a jeho nejbližších s možností využití asistence podle potřeb klienta.
  3. Poskytovat širší spektrum komunitních služeb občanům z nejbližšího okolí s cílem podpory inkluze všech, kteří hledají zázemí a pomoc, bourání mezigeneračních bariér a zabezpečení služeb, které občané hledají a my je poskytujeme.

 


Jsme rádi, že můžeme pomáhat.