Zobrazit kategorie

Jaké čerpadlo je pro mne vhodné?

Čerpadla pro běžné zahradní použití v zásadě můžeme rozdělit na čerpadla ponorná a povrchová.

Jak je možno z názvu tušit, ponorná čerpadla jsou ponořena celá pod vodní hladinou, povrchová čerpadla jsou umístěna nad hladinou na povrchu.

Mezi nejčastěji používané typy zahradních ponorných čerpadel patří především čerpadla vibrační nebo odstředivá (rotační). Oba typy mají své výhody a nevýhody.

Vibrační čerpadla díky své konstrukci mívají menší průtok, ovšem zpravidla disponují výtlakem v řádech desítek metrů. Další nevýhodou těchto čerpadel je vysoká citlivost na znečištění, proto jsou vhodná především pro čerpání čisté vody ze studní a vrtů. Vibrační čerpadla jsou také často využívána po doplnění tlakovým spínačem a vhodnou expanzní nádrží jako součást jednoduchého vodovodního nebo zavlažovacího systému.

Odstředivá (rotační) ponorná čerpadla jsou méně náchylná na poškození zanášením, již základní modely zpravidla umožní čerpat i lehce zakalenou vodu. Dražší modely se zesílenou konstrukcí bývají opatřeny drtičem nečistot, díky čemuž umožní i čerpání splašků z jímek, septiků a podobně. Odstředivá čerpadla mají často vysoký průtok, jejich výtlak je však do jisté míry omezen možnostmi čerpací turbíny a běžně se pohybuje okolo hranice 10 m. Výkonnost čerpadla však velice rychle klesá s přečerpávací výškou i délkou hadice, proto jsou zpravidla vhodná spíše k přečerpávání vody z místa na místo, použití pro zavlažování kropením je velice omezené. Tato čerpadla zpravidla bývají vybaveny plovákovým spínačem, který je automaticky spíná a vypíná v závislosti na výšce vodní hladiny. Díky tomu jsou často využívána k automatickému odčerpávání vody z různých průsaků apod..

Hlavní výhodou povrchových čerpadel je jejich možnost použití v zavlažovacích systémech. Díky jejich konstrukci je dosaženo relativně vysokého použitelného tlaku i ve větších systémech rozvodu vody. Hlavní nevýhodou povrchových čerpadel je díky zákonům fyziky omezená nasávací výška cca 8 m. Další nevýhodou je složitější manipulace, kdy je nutno při zapojení čerpadla zalít z vrchu turbínu vodou, aby po prvním spuštění neběžela naprázdno ve vzduchu a byla schopna nasávat vodu. Toto zalití je nutné provádět po každém odpojení čerpadla od systému. Povrchová čerpadla mohou být doplněna o nádrž a tlakový spínač, čímž získáme velice jednoduchý a spolehlivý systém zahradní nebo domácí vodárny. Povrchová čerpadla jsou ideálním řešením, pokud máte vodní hladinu ve studni do hloubky nepřesahující 8 metrů, potřebujete konstantní výkon například pro kropení a případně máte vhodné místo, kam čerpadlo trvale umístit, kde tedy bude chráněno před mrazem, povětrnostními vlivy a nenechavýma rukama případných zlodějů. Povrchová čerpadla jsou samozřejmě dobře použitelná i pro jednorázové použití například při odčerpávání vody z nádrží, ovšem při každém zapojení do systému je nutno před spuštěním čerpadlo zalít vodou.

Zahradní vodárny jsou vlastně hotovým systémem obsahujícím povrchové čerpadlo, tlakovou expanzní nádrž a tlakový spínač. Díky kombinaci několika technologií je zajištěno automatické spínání a vypínání čerpadla v závislosti na tlaku vody v nádrži. Díky tomu je plně využit výkon čerpadla, které sepne teprve poté, když klesne tlak vody v nádrži pod nastavenou úroveň a čerpadlo se automaticky vypne ve chvíli, kdy je dosaženo vypínacího tlaku. Takto automatizovaný systém je schopen dodávat vodu podle potřeby, o spínání čerpadla se nemusíte nijak starat. Stačí kdykoli otočit kohoutkem či stisknout kropící pistoli a zahradní vodárna se sama postará o vše ostatní.