Zobrazit kategorie

Co je možné napájet generátorem elektřiny?

Generátory elektřiny jsou vhodné nejen jako hlavní zdroj energie v místech, kde není dostupná elektrická síť, často bývají rovněž využívány jako záložní zdroj pro domy, chaty a chalupy pro případ kalamity. Elektrocentrály jsou vhodné i pro využití v karavanech, na lodích a dalších mobilních zařízeních.

Naneštěstí volba správného výkonu generátoru není nic jednoduchého, není totiž možné jednoduše určit výkon generátoru pouze podle příkonu uvedeného na štítku připojovaného zřízení, nebo jednoduchým součtem těchto údajů uvedených na štítcích všech připojovaných spotřebičů. Zásadním problémem je totiž skutečnost, že mnoho spotřebičů pro svůj rozběh potřebuje několikanásobek energie – příkonu, uváděného na štítku. Tento rozběhový proud nutný pro rozběh spotřebiče však na štítku zpravidla nebývá uveden.

Bezproblémově lze ke generátoru připojit zpravidla jednoduché spotřebiče využívající odporový princip. Mezi ně lze zařadit žárovky, ale i většinu různých ohřívačů, vařičů, vysoušečů vlasů, žehliček apod., jejichž příkon je zpravidla konstantní a proto z příkonu uváděného na štítku lze jednoduše vycházet pro porovnání s výkonem generátoru.

Problém bývá s určením správného příkonu u spotřebičů využívající pro svou činnost indukci, nejčastěji tedy elektromotory. Mezi ně se řadí bohužel drtivá většina elektrického nářadí, čerpadla, elektrické pily, lednice, pračky, sekačky. U těchto spotřebičů je doporučeno, aby měl generátor alespoň10%, ještě lépe 30% rezervu trvalého výkonu oproti uváděnému příkonu spotřebiče, další rezerva je však nutná pro rozběh motoru. Vždy je lepší řídit se údajem o rozběhovém proudu uvedeným výrobcem spotřebiče, pokud však tento údaj nelze zjistit, všeobecně platí, že pro rozběh synchronního elektromotoru do výkonu cca 1,5 kW musí být výkon generátoru až 3x vyšší, u motorů nad 1,5 kW může být požadovaný výkon generátoru nutný pro rozběh motoru i více než 5x vyšší. U kompresorových lednic a mrazáků je často požadovaný výkon pro rozběh až 10x vyšší, než je příkon uváděný na štítku.

Pro napájení citlivé elektroniky, počítačů, moderních televizorů a podobně je pak nutné zohlednit i regulaci výstupního napětí generátoru. Tato regulace totiž zajišťuje stabilitu výstupního napětí a frekvence.

Nejjednodušší elektrocentrály bývají vybaveny kapacitní regulací, která sice spolehlivě postačí pro pohon většiny ručního nářadí, osvětlení, čerpadel apod., ovšem díky tomu, že tato regulace není schopna rychle reagovat, výstupní napětí může kolísat v rozsahu několika desítek Voltů. Výhodou těchto generátorů je, že lépe snášejí různé proudové nárazy, nelze je ale použít pro napájení citlivé elektroniky.

Dražší a propracovanější generátory pak bývají vybaveny AVR elektronickou regulací, která zajistí relativně stabilní výstupní napětí a frekvenci s charakteristikou, která je do jisté míry podobná charakteristice v běžné rozvodné síti. Nicméně výstupní charakteristika je závislá i na otáčkách motoru, které se mohou z různých příčin náhle změnit.  Pro připojení počítače je proto vhodné podobně jako při připojení do běžné sítě použít záložní zdroj UPS s vhodným jištěním. Připojení citlivé elektroniky je pak lépe konzultovat s výrobcem, nebo prodejcem elektroniky.

Nejlepší charakteristiku na výstupu mají invertorové generátory. Naměřené výstupní napětí i frekvence zpravidla dosahuje lepší charakteristiky než běžná elektrická síť. Proto jsou vhodné pro napájení citlivé elektroniky. Výstup totiž není nijak ovlivněn otáčkami motoru, výstupní napětí i frekvence je generováno invertorem. Otáčky motoru se proto mohou měnit podle aktuální potřeby energie, proto moderní invertorové elektrocentrály mají i citelně nižší spotřebu paliva, než centrály s kapacitní, nebo AVR regulací.