Zobrazit kategorie

Proč jsou u sekaček uváděny dva údaje výkonu?

V dnešní době může být problém správně se orientovat ve výrobcem udávaném výkonu motoru. Toto platí zvláště u zahradní techniky. Často kladenou otázkou pak bývá: „ Jak je možné, že dva konstrukčně podobné motory dvou výrobců, se stejným objemem, mohou mít udávaný výkon lišící se až v desítkách procent?

Na současném trhu je naprosto běžnou praxí, že někteří výrobci udávají u svých motorů jen teoretický maximální možný výkon. Tento údaj však může být pro některé uživatele zavádějící, neboť takovýto výkon je měřen v ideálních laboratorních podmínkách, při otáčkách motoru, kterých při běžném používání nemůže nikdy dosáhnout.  Motory osazené ve strojích jsou seřízeny na pracovní otáčky, které jsou s ohledem na konstrukci motoru optimálně nastaveny tak, aby byl motor schopen dlouhodobě a bez poškození podávat konstantní výkon.  Tento optimální výkon je samozřejmě o poznání nižší , než  je výkon maximální, měřený nebo vypočítaný při ideálních laboratorních podmínkách a při maximálních otáčkách.

Pokud si zákazník vybírá sekačku, je dobré, pro porovnání s konkurencí, znát i maximální výkon motoru. V praxi však tento údaj skutečný výkon sekačky značně zkresluje.  Ideální by tedy bylo znát i běžný pracovní výkon motoru.  Bohužel tato hodnota je neměřitelná, protože skutečný výkon motoru je ovlivněn vlastnostmi stroje, ve kterém je namontován, okolními podmínkami, zatížením a mnoha dalšími proměnnými faktory.

Jedinou spolehlivou možností je tedy udávat výkon, který je měřen na základě sjednocených norem SAE/ISO.  Takto prováděné testy jsou realizovány za normou přesně stanovených otáček, stejné zátěži atd. To znamená, že  motory jsou vždy porovnávány za stejných podmínek sjednocených konkrétní normou.  Takto získané hodnoty pak bývají někdy prezentovány i jako nejnižší garantované výkony motorů a zákazník tím získává jistotu, že skutečný výkon motoru ve stroji je vyšší.

Je pak na každém výrobci, aby správně zvolil motor pro svůj stroj tak, aby výkon potřebný pro provoz stroje nechyběl, avšak zároveň také zbytečně nepřebýval.  Proto při vývoji sekaček HECHT věnujeme právě i výběru vhodného motoru zásadní pozornost.  Naši zákazníci tak získávají jistotu, že motor bude po dlouhou dobu spolehlivě dodávat dostatek energie pro pohon všech funkcí daného modelu sekačky.

 

Zpět na předchozí stránku