Zobrazit kategorie

Jak provést výměnu oleje u čtyřtaktního motoru Hecht?

Pravidelná výměna oleje je důležitá pro dlouholetý spolehlivý chod motoru. Jak často měnit olej nelze určit všeobecně, doporučená frekvence jeho výměny je dána konstrukcí konkrétního motoru a proto je nutné řídit se doporučeními v uživatelském manuálu. Při běžném používání strojů se však doporučuje olej měnit minimálně 1x za sezónu. 

U většiny moderních čtyřtaktních motorů se postupným vývojem k zajištění vyšší spolehlivosti začalo upouštět od použití výpustních šroubů oleje. Výhodou je, že nemůže docházet k průsakům oleje, navíc například u sekaček by byl výpustní šroub umístěn v prostoru nože, což by nejen znesnadňovalo manipulaci při vypouštění, ale zároveň by se zvyšovala pravděpodobnost možného poškození šroubu.

Jestliže tedy Váš motor není opatřen výpustním šroubem, je nutné opatřit si servisní sadu Hecht pro výměnu oleje, pomocí které starý olej z motoru odčerpáte hrdlem pro dolévání oleje.  Před odčerpáváním je vhodné nechat sekačku nějakou dobu v klidu, aby starý olej stekl ze všech součástí na samé dno olejového prostoru.  Pomocí servisní sady Hecht pak pomalu odčerpejte z motoru co nejvíce oleje. Je nutné si uvědomit, že odčerpat všechen olej není možné, minimum zbytkového oleje v motoru není na škodu. Ovšem při dolévání nového oleje je důležité s tímto zbytkovým olejem počítat, a tak pro dolévané množství není směrodatné množství uvedené v manuálu, ale hodnoty na měrce oleje motoru.  Podobně jako nedostatek oleje v motoru může i jeho nadbytek způsobit poškození, nebo úplné zničení motoru.