Zobrazit kategorie

Jak poznám ohnutou klikovou hřídel u sekačky?

Ohnutá kliková hřídel je jednou ze závad vzniklých v takřka ve 100% případů nesprávným použitím sekačky. Ohnutá kliková hřídel se projevuje nadměrnými vibracemi a vysokou hlučností sekačky. Tyto vibrace pak způsobují zvýšené zatížení celé sekačky, může docházet k poškozování spojů, uvolňování některých částí sekačky a zvýšenému opotřebení. Zpravidla se jedná o ohnutí části hřídele, na které je namontován unašeč nože. Ve velice ojedinělých případech se však může jednat i o mírné zkroucení celé hřídele, kdy díky špatnému úhlu uchycení ojnice pístu může docházet ke zvýšenému tření pístu ve válci, což vede k přehřívání, vysokému opotřebení a následnému zadření motoru.

Příčinou ohnuté hřídele je takřka vždy náraz nože na pevný předmět. Často se jedná o nárazy na kameny ukryté v trávě během sečení, mnohdy nezodpovědný majitel i vědomě najede se sekačkou do krtiny ve snaze ji snadno srovnat. Není výjímkou, že majitel sekačku použije k posečení náletových dřevin. Vůbec nejhorší je případ, kdy se nám podaří nože zaseknout do v trávě zatlučené kovové tyče nebo betonového obrubníku.

Proč jsou tyto nárazy nože tolik kritické? Jestliže si uvědomíme, že unašeč s nožem je připevněn přímo ke klikové hřídeli motoru, které spolu rotují velice vysokou rychlostí a při nárazu nože dojde k jejich okamžitému zastavení, musí být každému jasné, že síly působící na hřídel jsou obrovské. Zatím co nůž zůstává zastaven o tuhý předmět, setrvačnost motoru dále otáčí hřídelí a tím dojde k jejímu ohnutí nebo zkroucení. Moderní sekačky jsou sice zpravidla vybaveny bezpečnostním klínkem, kterým je hřídel a unašeč pevně spojen a při nárazu dojde k jeho ustřižení, na tuto ochranu však nelze vždy dostatečně spoléhat.

U špatně udržovaných sekaček se muže stát, že vlivem koroze a nečistot hřídel s unašečem doslova doslova sroste a tudíž kroutící moment, který by mě klínek ustřihnout musí překonat i další odpor, který může být pro sekačku fatální. Vše mnohdy zhorší i majitel sekačky tím, že ve snaze zvýšit spolehlivost sekačky nůž s unašečem nepřiměřeně dotáhne. Nezřídka také dochází k tomu, že po nárazu nože dojde k ustřižení klínku, čehož si však uživatel nevšimne, dotáhne nůž a pokračuje v sečení. Kroutící moment motoru pak šroub unašeče dále samovolně dotahuje a při dalším nárazu nejen že nepřiměřeně utažený unašeč neplní bezpečnostní funkci, zároveň může v extrému dojít i k přetržení šroubu a uvolnění nože s unašečem.

Problémům s ohnutou klikovou hřídelí se dá předejít tedy především vyvarováním se jakémukoli nárazu nože. Pokud k němu přeci jen dojde, je nutné okamžitě přerušit práci, zkontrolovat, zda nedošlo k ustřižení klínku a případně jej nahradit novým. Vhodné je rovněž nechat sekačku překontrolovat v odborném servisu, zda přesto nedošlo k ohnutí hřídele. Zároveň je důležité v rámci údržby při broušení nože klínek pravidelně kontrolovat a spojení unašeče s hřídelí udržovat čisté a ošetřené vhodným mazivem.

Pokud dojde k ohnutí hřídele, máme zpravidla jedinou možnost – její výměnu. Na různých fórech se lze sice dočíst, že některé firmy jsou schopné za pár stokorun hřídel narovnat. Ovšem toto narovnání není nikdy stoprocentní. Navíc při ohnutí hřídele dochází ke změně struktury kovu, mohou se objevit mikroskopické prasklinky, které snižují pevnost materiálu. Jednou ohnutá hřídel už tak nikdy nebude mít svou původní pevnost, je zde dokonce riziko jejího ulomení. Hřídel je proto vždy lepší vyměnit, což však může znamenat investici rovnající se pořízení nové menší sekačky. Proto je lépe těmto problémům předcházet.

 

Zpět na předchozí stránku