Zobrazit kategorie

Mohu použít vámi nabízený výsuvný postřikovač opravě nebo rozšíření stávajícího zavlažovacího systému?

Kombinování postřikovačů různých značek v jednom systému se zásadně nedoporučuje. Ačkoli mohou být parametry výsuvných postřikovačů různých výrobců velice podobné, nebo na první pohled naprosto shodné, díky konstrukčním odlišnostem se dva postřikovače různých značek při stejném tlaku vody mohou chovat odlišně. To může způsobovat nerovnoměrný tlak vody v systému a následkem pak může být nefunkčnost celého systému. Pokud je systém rozdělen do několika samostatných větví, je v takovémto systému možné použití postřikovačů několika různých výrobců, je však důležité, aby na každé větvi byly postřikovače stejného výrobce a tím bylo zachováno ideální rozložení tlaku vody v této větvi.