Zobrazit kategorie

Co mohu čerpat zahradními čerpadly a vodárnami HECHT?

Zahradní čerpadla a zahradní vodárny HECHT jsou určeny pro čerpání užitkové vody, nebo zakalené vody. Užitkovou vodou se pak rozumí voda pro zalévání, použití v jezírkách a bazénech, na stavbě apod. V žádném případě se nesmějí používat pro čerpání chemikálií, nebo roztoků.


Zahradní vodárny HECHT

Zahradní vodárny HECHT jsou určeny pro použití v zahradě. Lze je použít výhradně pro čerpání čisté vody, jakékoli nečistoty by měli za následek zanášení tlakové nádoby. Ideálně je tak lze využít například pro zavlažování, dopouštění jezírek a bazénů. Pokud byste například zahradní vodárnu použili zásobování chaty pitnou vodou, nemuselo by to nutně znamenat problém, zahradní vodárna se konstrukčně prakticky neliší od obdobné domácí vodárny. Zahradní vodárna však nemá pro čerpání pitné vody atestaci, nikdy tedy nebyla testována, zda se například z použitých materiálů do vody neuvolňují zdraví škodlivé látky. Proto takovéto použití rozhodně nemůžeme doporučit, jestliže se tak ovšem někdo rozhodne, dělá to na vlastní nebezpečí.

 


Povrchová čerpadla

Povrchová čerpadla lze využít ať již přečerpávání čisté, nebo mírně zakalené vody, některé typy je možné doplnit i tlakovým spínačem a tlakovou nádobou a sestavit tak zahradní vodárnu. Výhodou těchto čerpadel je relativně velký výtlak, omezena je však nasávací hloubka, která díky fyzikálním zákonům nemůže být vyšší než 8 metrů. Pokud chcete čerpadlo využívat trvale, je vhodné je doplnit i o savici s košem se zpětným ventilem. Tento typ čerpadel totiž nedokáže nasát vodu, proto je nutné před použitím čerpadlo  naplnit vodou pomocí nalévacího otvoru. Pokud však není savice ve zdroji vody opatřena zpětným ventilem, který zabrání vytékání vody zpět po vypnutí čerpadla, je nutné čerpadlo nalévat při každém použití.  Nicméně i pro tato zahradní čerpadla platí, že jsou určena pouze pro čerpání užitkové vody, neměla by být tedy použita pro čerpání pitné vody.

 


Ponorná rotační odstředivá čerpadla

Jak již bylo uvedeno, čerpadla jsou určena výhradně pro čerpání vody, a to ať již zakalené, nebo užitkové. Čas od času jsme dotazováni například včelaři, zda lze čerpadla použít pro čerpání cukerného roztoku pro přikrmování včel. Je nutné si uvědomit, že jakékoli ve vodě rozpustné příměsi zvyšují její hustotu. Například běžná rotační ponorná čerpadla využívají vodu, ve které jsou ponořena částečně i ke svému chlazení. Hustější kapalina znamená nejen vyšší nároky na výkon čerpadla, což se samozřejmě projeví i na zahřívání motoru, zároveň hustá směs pomaleji proudí okolo čerpadla a to je pak při vyšší zátěži i špatně chlazeno. Právě včelaři se často setkávají s problémem, že u přehřátého čerpadla se aktivuje tepelná pojistka, která sice dokáže do jisté míry zabránit shoření vinutí motoru, ovšem je nutné si uvědomit, že aktivace tepelné pojistky znamená, že vinutí dosáhlo kritické teploty a opakované přehřívání má i přes tepelnou pojistku časem za následek trvalé poškození vinutí.

 


Ponorná vibrační čerpadla

Velkou výhodou vibračních čerpadel jsou jejich malé rozměry, vysoký výkon a výtlak. Lze je tak využít například v hlubokých studnách nebo vrtech. Vibrační čerpadla jsou však velice hlučná, což při umístění v hlubokém vrtu nevadí, pokud je však použijete v nadzemní nádrži, hluk bude na obtíž. Použití v nádrži ztrácí smysl i vzhledem k tomu, že vibrační čerpadlo musí být při čerpání neustále ponořené, aby bylo dobře chlazeno. V nádrži by tak bylo nutné neustále nechávat cca 40 – 50 cm vody, ve které bude čerpadlo ponořené. Vibrační čerpadlo po svou funkci využívá systém membrán a ventilů. Proto smí být používána jen pro čerpání čisté vody. Jakékoli nečistoty by mohly zavinit netěsnost ventilů, což by snižovalo výkon čerpadla a postupně by čerpadlo přestalo čerpat úplně. Opět platí, že tato čerpadla jsou určena pro čerpání užitkové vody pro zavlažování, napouštění bazénů, jezírek, často jsou využívána pro čerpání užitkové vody na stavbách domů.

Závěrem lze tedy shrnout, že zahradní vodárny a čerpadla HECHT jsou učeny pouze k čerpání užitkové vody, nebo podle konstrukce (pokud je tak uvedeno u konkrétního modelu) i zakalené vody.