Zobrazit kategorie

Jak správně seřídit popruh u křovinořezu?

Závěsný popruh u křovinořezu přenáší hmotnost stroje do ramen obsluhy. Tím snižuje únavu rukou a práce je relativně snadná. Pokud však není popruh seřízený správně, může práce naopak zbytečně unavovat ruce, zatěžovat zádové svaly a nutit obsluhu pracovat v nepřirozených polohách. V některých případech může být práce se špatně zavěšeným strojem dokonce nebezpečná.

U dvouramenných popruhů je nutné nastavit délku jednotlivých řemenů, aby popruh pohodlně padl na tělo obsluhy, nikde neškrtil, ale zároveň aby pevně seděl. U jednoramenného popruhu je nastavení jednodušší.

Aby byla práce bezpečná, je nutné, aby žací nástroj sekal vodorovně se zemí. Tím se zabrání zbytečnému zasekávání nástroje do země, nože nebo struny se pohybují těsně nad zemí. Zároveň pokud je nástroj vodorovně, ochranný kryt žacího nástroje doléhá takřka až k zemi a kryje obsluhu před náhodně odhozenými předměty. Upevněte nástroj do popruhu a upravte délku popruhu tak, aby žací nástroj ležel vodorovně na zemi.

Stroj v popruhu musí být i správně vyvážen. Nevyvážený stroj zvyšuje únavu rukou a způsobuje zbytečné namáhání zádového svalstva.  Závěs na stoji je možné posouvat po hřídeli. U některých modelů křovinořezů je několik otvorů pro zavěšení, u jiných je možné závěs na hřídeli povolit a posouvat jej nahoru a dolů. Pokud vlastníte stroj s několika zavěšovacími otvory, použijte otvor, ve kterém bude křovinořez vyvážen tak, aby volně visel v poloze, kdy je žací ústrojí cca 30 cm nad zemí.  Pokud je závěs upevněn na hřídeli, povolte jej a posouvejte tak dlouho, dokud nedosáhnete vyvážení, kdy opět volně visící stroj bude mít žací ústrojí 30 cm nad zemí. Jakmile se podaří stroj vyvážit, je možné, že bude opět upravit délku popruhu tak, aby ve chvíli kdy lehkým tlakem na řídítka položíte žací ústrojí na zem, byla sekací hlava vodorovně se zemí.

Následně upravte do správné polohy i řídítka. Po uvolnění řídítek je možné je nejen naklánět, ale i posouvat po hřídeli. Správně seřízená řídítka by měla být v takové poloze, aby ruce při práci v lokti svíraly úhel cca 120 – 130°. Zároveň by měla být nastavena tak, aby nedocházelo ke zbytečnému naklánění rukou v zápěstí, tedy rukojeti by měly směřovat kolmo k předloktí. Řídítka je možné posouvat i do stran. Nastavte je tedy tak, aby pokud je držíte rovně, byl sekací nástroj přímo před vámi.

Se správně vyváženým a zavěšeným křovinořezem obsluha stojí při práci vzpřímeně, sekací ústrojí ovládá jen mírným tlakem na řídítka směrem dolů a do stran. Pokud obsluha řídítka pustí, musí se sekací hlava samovolně zvednout 30 cm nad terén. Vyvážení a zavěšení stroje je často podceňováno. Obsluha pak musí pracovat v předklonu a přizvedávat řídítka, aby nástroj udržela ve správné poloze. To vede k rychlé únavě rukou i zádového svalstva ve spojení s vibracemi motoru může být při dlouhodobém používání nesprávné seřízení popruhů i zdrojem zdravotních potíží.