Zpětný odběr elektrozařízení a baterií

Naše společnost je součástí kolektivního systému ELEKTROWIN a.s., zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Sběrné dvory a další místa zpětného odpadu naleznete na mapě ZDE

S ohledem na znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, umožňujeme našim zákazníkům bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci. Elektrozařízení nesmí být odstraňována spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné látky použité v elektrozařízeních mohou mít škodlivý vliv na  životní prostředí a na lidské zdraví.

Od našich zákazníků provádíme zpětný odběr baterií a akumulátorů. Baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat v kterékoli naší prodejně HECHT – specialista na zahradu. Z hlediska ochrany životního prostředí je při nakládání s použitými bateriemi a akumulátory jejich recyklace.

Baterie ani akumulátory nepatří do směsného odpadu, proto byste na nich měli najít symbol přeškrtnuté popelnice, který vás na to upozorní. Pokud je navíc vyznačen symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že baterie obsahují zvláště nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace.

Rozumím