Zobrazit kategorie

Vrácení zboží do 14 dnů

Vážení zákazníci, na této stránce se Vám pokusíme podrobněji vysvětlit možnosti vrácení zboží v zákonné 14 denní lhůtě.

 • K čemu vlastně tato 14 denní lhůta slouží?

  Právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu bylo zavedeno z důvodu nemožnosti vyzkoušet a prohlédnout si zboží při nákupu pomocí prostředků komunikace na dálku. Tato 14 denní lhůta má tedy zákazníkovi poskytnout tyto možnosti stejně, jak by je mohl osobně provést v kamenném obchodě. V žádném případě tato lhůta nemá sloužit k vypůjčení zboží pro vlastní účely. 

 • Za jakých okolností vzniká právo na vrácení zboží ve 14 denní lhůtě od zakoupení?

  V případě, že k uzavření kupní smlouvy dojde pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy například pomocí internetového obchodu, má kupující dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu a to do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Objednávka přitom nesmí být uzavřena na IČO.
  Ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku o odstoupení od kupní smlouvy se však nevztahuje na zboží rezervované prostřednictvím webových stránek a následně zakoupené v některé z našich kamenných prodejen HECHT - specialista na zahradu.

 • Kdy tato 14 denní lhůta začíná a kdy končí?

  Zákonná 14 denní lhůta pro vrácení zboží nabývá platnosti v den převzetí zboží. Pokud si tedy v našem obchodu objednáte zboží například ve čtvrtek a v pátek si jej převezmete, 14 denní lhůta nabývá účinku v pátek a trvá 14 následujících kalendářních (nikoliv pracovních!) dní. Pokud konec této lhůty připadne na svátek či víkend, je jako její poslední den platnosti brán následující pracovní den.

 • Do kdy je třeba vrátit zboží a informovat o odstoupení od kupní smlouvy?

  Pokud se rozhodnete využít 14 denní lhůty pro vrácení zboží, je třeba o této skutečnosti písemně informovat prodávajícího nejpozději poslední den této lhůty- v případě zaslání rozhodnutí poštou je nutné, aby dopis s rozhodnutím byl odeslán prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty pro vrácení zboží.Odstoupení je také možné zaslat e-mailem a to nejlépe jako nafocenou podepsanou kopii

  Zakoupené zboží je po odstoupení od smlouvy nutné vrátit co nejdříve, tedy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

 • Kam zboží zaslat? Co k němu přiložit?

  Zboží zakoupené v našem internetovém obchodě můžete zaslat na kteroukoliv naši pobočku HECHT - specialista na zahradu (seznam poboček) či jej osobně předat přímo na prodejně. Zboží zakoupené v našem eshopu nelze vrátit v prodejnách našich autorizovaných partnerů a distributorů, nejedná se o pobočky HECHT - specialista na zahradu.

  Spolu se zbožím, které jste nabyli na základě kupní smlouvy je v případě zaslání zboží dopravcem nutné dodat písemné rozhodnutí o odstoupení od kupní smlouvy (ke stažení zde). V případě osobního vrácení zboží je možné toto odstoupení sepsat na místě. Samozřejmě je také vhodné dodat také doklad o koupi, abychom Vaši žádost mohli co nejdříve přiřadit a vyřídit.

  Náklady na dopravu zboží zpět k prodejci hradí bez možnosti náhrady kupující.

 • V jakém stavu musí být vrácené zboží?

  Zboží je možné vrátit v jakémkoliv stavu, je však nutné mít na paměti, že prodejce si může z částky, která Vám má být vrácena, strhnout náklady, které musel vydat na uvedení daného zboží zpět do prodeje. Proto je vhodné uvést zboží před vrácením do stavu co nejvíce odpovídajícího tomu, v jakém jste zboží převzali po zakoupení.

  Pokud by u vráceného zboží například chyběl obal, prodejce má právo požadovat finanční náhradu nákladů spojených se získáním obalu nového. Stejně tak pokud je zboží poškozené či nese známky opotřebení,  má prodejce právo si z částky, která má být vrácena, strhnout sumu, která bude odpovídat opotřebení či poškození daného výrobku. Částka, která bude kupujícímu vrácena za výrobek je posuzována vždy u každého zboží individuálně.  

  Zboží tedy může být vráceno bez obalu a může být použité.

  Příklad:

  Pokud zákazník bude chtít vrátit například zahradní nábytek setu 4 židlí a stolu bez originálního obalu, přičemž u stolu bude chybět jedna noha, má prodejce právo požadovat náhradu za opravu stolu a shánění nového obalu.

  Pokud však zákazník doručí set nábytku bez viditelného poškození i s originálním obalem, bude mu téměř jistě vrácena plná částka, kterou za produkt zaplatil.

  Kdy mi budou vráceny peníze?

  Peníze za zboží Vám zašleme (domluveným způsobem) co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ale ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. Spotřebitel má také právo na náhradu poštovného, které zaplatil při zakoupení zboží - zde se ale vrací částka vzhledem k nejnižší možné ceně, za kterou mohlo být zboží dodáno.

 • Jaké zboží vrátit nelze?

  Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

  Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

 • Dokumenty ke stažení

  Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (docx, 21 kB)
  Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (pdf, 242 kB)