Jak vybírat zahradní sekačku

11. 01. 2017

Jak vybírat zahradní sekačku

Výběr sekačky na trávu není zcela jednoduchou záležitostí. Aby Váš nový pomocník opravdu vyhovoval Vašim představám a mohl svou funkci řadu let perfektně plnit, je třeba při jeho výběru zohlednit následující faktory:
- velikost sečené plochy
- členitost sečené plochy
- svažitost sečené plochy
- četnost sečení
- typ travní plochy
- fyzická dispozice obsluhy
- možnosti uskladnění

Velikost sečené plochy

 •  Základním faktorem pro výběr sekačky na trávu je velikost plochy, pro kterou bude určena. Od tohoto parametru lze odvodit doporučenou šíři jejího záběru sečení a také zda pro Vás bude vhodná sekačka s elektrickým nebo s benzínovým motorem.
 • Pro menší plochy (cca 750 m2) zcela postačí elektrická sekačka. Výhodou těchto sekaček je nižší hmotnost, snazší manipulace, minimální nároky na údržbu a příznivější pořizovací cena i provozní náklady. Oproti benzínovým sekačkám ale mívají zpravidla sběrný koš s menším objemem (to znamená častější vysypávání), nebývají vybaveny funkcí mulčování nebo možností bočního výhozu a jste omezováni přívodním kabelem, což je znát především při péči o členitější plochy.
 • Na větší plochy (nad cca 750 m2) je vhodnější zvolit benzínovou sekačku. Tyto sekačky zpravidla mají větší výkon než sekačky elektrické, nejsou závislé na přívodu elektřiny a navíc bývají vybaveny řadou vylepšení, které Vám péči o velkou plochu usnadní, jsou to např. pojezd, boční výhoz, mulčování, velký koš apod.
 • Vzhledem k tomu, že při sečení plochy cca 1600 m2 se sekačkou o záběru nad 53 cm ujdete přibližně 4 km, je pro větší plochy (nad cca 1800 m2) nejvhodnější zvolit rider a nebo zahradní traktor. Tyto stroje Vám nabídnou nejen minimální námahu s maximálním pohodlím, ale také širší záběr, větší rychlost a objemnější koš než klasické sekačky.
 • Podstatným rozdílem v komfortu práce na velké ploše může být také velikost sběrného koše na trávu, nebo případně objem palivové nádrže benzínového stroje - obojí předpokládá přerušení práce na nezbytnou dobu a tím i celkové zpomalení.
 • Vzhledem k velikosti plochy je třeba přihlédnout též k pracovnímu záběru sekačky - na menší nebo členité plochy se lépe uplatní stroje s užším záběrem, které jsou obratnější, zatímco na větší plochy bez překážek bude ideální stroj se širokým záběrem, díky kterému posekáte rychleji.

 

Členitost sečené plochy

 • Pro členité plochy s množstvím stromů, keřů, záhonů nebo jiných překážek, je vhodnější zvolit sekačku s benzínovým motorem. Odpadne tak manipulace s elektrickým kabelem, který by pro Vás byl v případě takto členité plochy velmi omezující a hrozilo by nebezpečí jeho zamotání nebo náhodného přeseknutí. Zvolením sekačky s benzínovým motorem získáte svobodu pohybu.
 • Výhodou pro tyto plochy bude také menší záběr. S užší sekačkou se lépe vytočíte a stroj snadno projede i zúženými prostory, kam by se stroj se širším záběrem nedostal.
 • Vítanou pomocí v členitém prostoru může být též pojezd, který usnadní manipulaci se sekačkou.

 

Svažitost sečené plochy

 • I mírný sklon pozemku anebo nerovnosti Vám mohou tlačení sekačky, zvláště je-li těžší anebo má naplněný koš, značně znepříjemnit. Pro tyto plochy se vyplatí investovat do sekačky s pojezdem. Pojezdem jsou opatřeny vybrané modely jak benzínových, tak i elektrických sekaček. Některé typy sekaček navíc mohou být vybaveny rychlostní pákou pro volbu rychlosti a díky této funkci zvládají i nepravidelné intervaly sečení.
 • Benzínové rotační sekačky jsou zpravidla vzhledem k provozním kapalinám vhodné pro svahy jen do cca 20°, pro svahy do cca 35° je možné použít elektrické sekačky, svahy s větším sklonem (nad 35°) lze sekat jen elektrickým nebo benzínovým vyžínačem nebo křovinořezem

Četnost sečení

 • Pro časté pravidelné sečení může být zajímavá sekačka s funkcí mulčování, při kterém je tráva rozsekána na drť a vrácena zpět ke kořínkům jako přírodní hnojivo.
 • Pokud sečete v pravidelných intervalech, tak aby tráva nepřerůstala, vystačíte i se strojem s nižším výkonem.
 • Jestliže nemůžete Vašemu trávníku věnovat pravidelnou péči a stává se, že tráva přeroste, je vhodnější zauvažovat nad pořízením výkonnějšího benzínového modelu, který zvládne i vyšší a hustější trávu, ideálně s možností bočního výhozu, který Vám umožní trávu sesbírat až později a odpadne tak časté vysypávání koše.
 • Pro plochy, které neslouží jako reprezentativní nebo neplní rekreační funkci (např. sady) a nepředpokládá se jejich pravidelné sečení, je možné zvolit lištovou sekačku. Kromě extra velkého záběru, vhodného na větší plochy, zvládne posekat i hrubý plevel, neboť jí nečiní problém ani 8 mm silné stonky.

Typ travní plochy

 • Pro trávník reprezentativního typu je nejvhodnější sekačka vřetenová, která je díky kvalitnímu čistému střihu velmi šetrná k trávníku. Chybu v tomto případě neuděláte ani zvolením rotační sekačky, ale je nutné, aby disponovala možností nastavení výšky od cca 20 mm. Pro reprezentativní trávník není příliš vhodné používat mulčování, proto se bez této funkce obejdete. Naopak se ale pravděpodobně neobejdete bez vhodného pomocníka na zarovnání okrajů trávníku, tím se může stát např. vhodný vyžínač nebo nůžky.
 • Sečení běžného trávníku plnícího rekreační funkci zvládnou všechny rotační sekačky. Pro trávník tohoto typu bude pravděpodobně dobrou volbou sekačka s více stupni nastavení výšky sečení a s možností využívat funkci mulčování.
 • Pro trávník lučního typu je nutné zvolit výkonný benzínový motor, objemný koš a možnost nastavení větší výšky sečení, vhodný bude též stroj s možností bočního výhozu.

Fyzická dispozice obsluhy

 • Pokud se předpokládá, že sekačku bude obsluhovat fyzicky méně zdatná osoba, je na místě zvolit stroj s co nejsnazší obsluhou. Tento požadavek splňuje např. elektrická sekačka, která je relativně lehká a ke spuštění motoru je třeba pouze stisknout spínací tlačítko. V případě modelu s benzínovým motorem pak raději zvolte stroj s automatickým startérem, odpadne tak nutné použití síly na překonání odporu startéru.
 • Ideální volbou pro fyzicky méně zdatné uživatele je samozřejmě stroj opatřený také funkcí automatického pojezdu a s centrálním nastavením výšky sečení. Pro případný výběr stroje bez pojezdu je vhodné zvolit alespoň sekačku opatřenou kuličkovými ložisky ve všech kolech.
 • Vhodné je také posoudit objem koše na trávu - čím je koš větší, tím je pak namáhavější manipulace s ním při jeho naplnění.

Možnosti uskladnění

 •  Pokud jsou Vaše skladovací prostory omezené, zaměřte se při výběru na stroje, které nabízejí možnost snadného složení rukojetí do skladovací polohy.
 • Benzínovou sekačku je vzhledem k provozním kapalinám nutno skladovat výhradně ve vodorovné pozici, u elektrické sekačky tento problém odpadá, lze ji skladovat i svisle.

 

  Ruční vřetenové sekačky Elektrické rotační sekačky Benzínové rotační sekačky Zahradní traktory
Výhody • mechanický pohon bez závislosti na přívodech energie nebo paliva
• nulové náklady na provoz
• kvalitní čistý střih
• šetrné sekání
• nízká hmotnost
• nízká hlučnost
• nízká pořizovací cena
• nízké náklady na provoz
• minimální požadavky na údržbu
• nízká hmotnost
• snadné spuštění
• nulové emise
• nízké vibrace
• sečení svažitějších ploch
• vysoký výkon
• vhodné na větší či nerovné plochy
• vhodné i na hustou nebo přerostlou trávu
• široký záběr sečení
• vhodné i pro pozemky bez přívodu elektřiny
• dlouhá životnost
• extra široký záběr
• velmi vysoký výkon
• minimální námaha
• pohodlí při práci
• objemný koš
• rychlost práce
Nevýhody  • fyzicky namáhavější práce
• náročné na seřízení
• vhodné pouze pro malé, rovné a udržované plochy
• nevhodné na vyšší trávu
 • omezení přívodním kabelem
• menší výkon
• nevhodné na přerostlou trávu nebo členité plochy
 • nutnost pravidelné údržby
• emise
• vyšší hmotnost
• méně komfortní startování
 • pořizovací cena
• vhodné jen na větší plochy
• nutný velký prostor ke skladování

 

 Plocha  do 250 m3  500 m3  750 m2  1000 m2  1500 m2  2000 m2 a více
 Rovná plocha

Elektrická sekačka záběr 32 cm

Ruční vřetenová sekačka

Elektrická sekačka záběr 32 cm

Elektrická sekačka záběr 42 cm

Benzínová sekačka záběr 40 cm

Elektrická sekačka s pojezdem záběr 46 cm

Benzínová sekačka s pojezdem záběr 46 cm

Benzínová sekačka s pojezdem záběr 48 cm

Rider

Zahradní traktor

Svažitá nebo nerovná plocha

Elektrická sekačka záběr 32 cm

Elektrický vyžínač pro sklon nad 35°

Elektrická sekačka záběr 32 cm

Motorový vyžínač pro sklon nad 35°

Elektrická sekačka záběr 42 cm

Motorový křovinořez pro sklon nad 35°

Elektrická sekačka s pojezdem záběr 46 cm

Benzínová sekačka s pojezdem záběr 46 cm *

Benzínová sekačka s pojezdem záběr 48 cm *

Rider *

Zahradní traktor *

 Členitá plocha s množstvím stromů a jiných překážek

Elektrická sekačka záběr 32 cm

Elektrický vyžínač

Elektrická sekačka záběr 32 cm

Motorový vyžínač

Elektrická sekačka záběr 42 cm

Motorový křovinořez

Elektrická sekačka s pojezdem záběr 46 cm

Benzínová sekačka s pojezdem záběr 48 cm

Rider

Zahradní traktor

* poznámka: u strojů se spalovacím motorem nesmí být překročen maximální povolený náklon stroje

 

Orientační čas potřebný k posečení uvedené plochy vzhledem k záběru sekačky

Přesný čas je závislý na členitosti plochy, výšce sekané trávy, objemu koše a četnosti jeho vysypávání atd..

  400 m2  800 m2 1200 m2 1600 m2
 32 cm záběr 41 min. 1 hod. 22 min. 2 hod. 4 min. 2 hod. 46 min.
 38 cm záběr  32 min. 1 hod. 3 min. 1 hod. 36 min . 2 hod. 7 min.
 42 cm záběr  28 min. 55 min.  1 hod. 23 min.  1 hod. 50 min.
46 cm záběr 24 min. 49 min. 1 hod. 13 min. 1 hod. 37 min.
51 cm záběr  21 min.  43 min. 1 hod. 3 min.  1 hod. 24 min.
56 cm záběr  19 min. 38 min.  57 min.  1 hod. 15 min.

 

Autor: PST


Líbil se vám článek? Nechte si zasílat další články a novinky na e-mail, aby vám nic neuniklo!

Přišel vám článek zajímavý?
Sdílejte ho dál.
Mohlo by Vás také zajímat

Povinné ručení na koloběžku a zahradní traktor?

Povinné ručení na koloběžku a zahradní traktor?

18. 04. 2024

Od 1. dubna 2024 začal platit nový zákon, který stanoví, že povinné ručení budou muset sjednat i majitelé některých…

Nesekejte trávu! Nechte pracovat robota

Nesekejte trávu! Nechte pracovat robota

15. 04. 2024

Nevím jak vy, ale já se pokaždé těším na jaro, až se všechno opět zazelená a rozkvete. S nadšením vždy vytlačím sekačku…

Chcete čerstvý hrách po celý rok? Je to superpotravina!

Chcete čerstvý hrách po celý rok? Je to superpotravina!

12. 04. 2024

Naše děti čerstvý hrášek vyloupaný z lusků milují. Pěstování je přitom snadné, a tak jim ho můžeme dopřát až do podzimu.

Extrémní dubnové teploty mohou mít neblahý vliv na naše zahrady

Extrémní dubnové teploty mohou mít neblahý vliv na naše zahrady

11. 04. 2024

Letos to chvíli vypadalo, že matka příroda jaro přeskočí a ze zimy bude rovnou léto. Teplé počasí nás sice potěšilo,…