Jak vybrat čerpadlo?

03. 07. 2017

Jak vybrat čerpadlo?

Při nákupu čerpadla platí příslovečné „dvakrát měř“, a tak vám teď poradíme, čeho se vyvarovat a podle čeho vybírat...

Proč čerpadlo

Čerpadlo se dnes stává běžnou součástí většiny domů se zahradou. V suchých měsících jej využijete pro přečerpávání vody k zavlažování, a pokud přijde příval deště, poslouží vám naopak k jejímu odčerpávání. Bez čerpadla se neobejdete ani při údržbě jezírek a dobře vám poslouží také k odčerpání vody z bazénu.

Výtlak a průtok

Abyste mohli vybrat to nejvhodnější čerpadlo, je nutné orientovat se v pojmech „výtlak“ a „průtok“. Ty jsou základními parametry čerpadel a leccos vám napoví.

Výtlak určuje výšku, do jaké je čerpadlo schopno vodu vytlačit. U povrchových čerpadel je tato hodnota počítána od čerpadla vzhůru. U ponorných čerpadel, která jsou potopena pod vodou, se výška výtlaku počítá od vodní hladiny.

PŘÍKLAD: Pokud tedy například máte studnu hlubokou 6 m, ve které je 4 m vody, do které ponoříte čerpadlo s výtlakem 8 m, nebudete od výtlaku čerpadla odečítat ani hloubku studny, ani hloubku, do které spustíte čerpadlo, ale hloubku, ve které je vodní hladina. V tomto případě tedy 2 m. Tedy 8 m (výtlak čerpadla) mínus 2 m (hloubka, v níž je hladina) je 6 m. Na povrchu pak tedy budeme mít u tohoto čerpadla rezervu výtlaku 6 m. Pokud bychom použili povrchové čerpadlo, nemusíme zatím nic počítat, jelikož zde je výtlak udáván od čerpadla.

Ovšem pozor, další ztráty na výtlaku jsou na samotné hadici. Pro zjednodušení se pak dá počítat, že na každých 10 m hadice máme ztrátu 1 m výtlaku. Vraťme se tedy k předchozímu příkladu, kdy jsme vypočítali, že u čerpadla máme na povrchu rezervu 6 m výtlaku. Předpokládejme, že ze studny potřebujete čerpat vodu do 80 m vzdálené nádoby. Takto dlouhá hadice by ovšem znamenala ztrátu 8 m výtlaku, my jsme však vypočítali, že rezervu výtlaku máme již jen 6 m. Je jasné, že bude nutné použít čerpadlo s vyšším výtlakem. Zároveň si však musíme uvědomit, že vodu by nešlo čerpat ani do vzdálenosti 60 m, protože to je hranice, kde bude mít voda v hadici prakticky nulový tlak a průtok se bude rovnat nule.

Tím se vlastně dostáváme k pojmu průtok. Průtok udává, kolik vody je čerpadlo schopno přečerpat za určitý časový úsek. Průtok je měřen vždy bez hadice, tedy přímo na výstupu čerpadla. Průtok ovšem klesá jak s výškou, tak se vzdáleností. Právě proto je nutné volit čerpadlo s dostatečným výtlakem a průtokem, aby na požadovanou čerpací vzdálenost byl na konci hadice ještě dostatečný tlak vody.

Současná zahradní čerpadla se dají rozdělit podle principu, na kterém jsou založena. Princip čerpání také udává vlastnosti i možnosti čerpadla. Teoreticky tak můžeme čerpadla rozdělit na rotační a vibrační. Rotační pak lze dále dělit na odstředivá a vřetenová.

 

Ponorná odstředivá čerpadla

Nejčastěji se na zahradách setkáme s ponorným rotačním odstředivým čerpadlem. Výhodou těchto čerpadel jsou nízké pořizovací náklady a jsou schopna přečerpat relativně velké množství vody v krátkém čase. Dobře zvládají i zakalenou vodu. Jsou proto vhodná pro přečerpávání vody z různých jímek, odčerpávání vody z malé hloubky, vyčerpávání jezírek, bazénů, průsakové vody ze sklepů, šachet vrtů a podobně. Velkou výhodou těchto čerpadel je, že nevyžadují žádnou složitou instalaci. Stačí k nim připojit hadici, spustit je do vody a připojit energii. Často jsou tato čerpadla vybavena i plovákovým spínačem, který umožní jejich automatický provoz, například pro odčerpávání průsakové vody z šachty u vrtu, přečerpávání dešťové vody apod. Ponorná odstředivá čerpadla však mají zpravidla malý výtlak, což znamená, že nejsou použitelná pro čerpání vody z větší hloubky.

 

Vibrační čerpadla

Samostatnou kategorií ponorných čerpadel jsou čerpadla vibrační, někdy také označovaná jako malyš. Tato čerpadla příliš nezatíží vaši peněženku. Mají své výhody i nevýhody. Zpravidla mají velice vysoký výtlak několika desítek metrů. Proto se dají použít pro čerpání vody z velkých hloubek i na delší vzdálenost. Zároveň však zpravidla nemají velký průtok, jsou hlučná a při provozu musí být neustále ponořena pod vodou. Zároveň jsou citlivá na znečištění, kaly a písek snadno vyřadí z provozu ventily, bez kterých čerpadlo nemůže fungovat. Hlučnost nevadí, pokud jsou ponořena v hluboké studni nebo vrtu, nelze je však použít k vyčerpání vody z nádrže, protože fungují pouze ve svislé poloze a musí být neustále celá potopena.  

 

Ponorná vřetenová čerpadla

Tato čerpadla jsou nejčastěji používána jako součást celého systému ve vrtu nebo hluboké studni. Vyšší pořizovací náklady jsou vyváženy poměrně vysokým výtlakem a průtokem. Tato čerpadla opět musí být při provozu celá potopena, nelze je tedy použít v nádržích. Jsou však schopna i z hlubokých vrtů spolehlivě zásobovat zavlažovací systém nebo domácí vodovodní systém.

 

Povrchová čerpadla

Jak již název napovídá, povrchová čerpadla jsou umístěna na povrchu a vodu nasávají. Bývají velice účinná, mívají dobrý průtok a výtlak, často jsou montována jako součást do malých zahradních a domácích vodáren. Jsou relativně levnou a zároveň účinnou volbou při konstrukci zavlažovacích systémů.

Slabinou povrchových čerpadel je však právě to, že jsou umístěna na povrchu a vodu nasávají z hloubky. Sací hloubku bohužel nelze nijak zvýšit konstrukcí čerpadla (vyjma složitých řešení s ejektorem), je omezena fyzikou. Čím vyšší je vodní sloupec v sacím potrubí, tím větší je jeho hmotnost. Při výšce 10 m, je již hmotnost vody taková, že v čerpadle začnou vnikat bublinky vakua, které brání čerpání a mohou poškodit i lopatky čerpadla. Běžně jsou tedy povrchová čerpadla schopna účinně pracovat a nasávat vodu z maximální hloubky 8–9 m.  

 

Jak tedy volit to správné čerpadlo?

Nejprve si ujasníme, z jaké hloubky a na jakou vzácnost chceme vodu čerpat. Zároveň je nutné zohlednit, že výška vodní hladiny může kolísat. Například ve studni, kde je vodní hladina běžně 3 m pod povrchem, může při delším suchu klesnout i o několik metrů.

Pokud chcete čerpadlo trvale umístit a máte jistotu, že vodní hladina neklesne pod 8 m, může být dobrou volbou čerpadlo povrchové. Čerpadlo je pak dobře přístupné pro údržbu, dosahuje zpravidla dobrého výtlaku a průtoku. Jako součást vodárny může dobře zásobovat i automatické zavlažovací systémy. Nesmíte však zapomenout, že čerpadlo nesmí v zimě zamrznout. To znamená, že buď musí být umístěno v prostorách, kde teplota neklesá pod bod mrazu, nebo na zimní měsíce musíte celý systém odstavit a vypustit. Povrchová čerpadla pak mohou být vhodná i pro čerpání vody povrchových nádrží.

V hlubších studnách pak budeme volit vibrační nebo vřetenová čerpadla. Vibrační čerpadla mohou být vhodná, pokud nepotřebujeme vysoký průtok. Dobře slouží k napuštění různých zásobníků vody z vrtů a studní pro zavlažování nebo jako dočasný zdroj vody z vrtů na stavbách apod.

Chceme-li čerpat větší objem vody z hlubokých vrtů a studní, dobrou volbou pak může být čerpadlo vřetenové. Na rozdíl od vibračních čerpadel má několikanásobně vyšší průtok, zvládne dobře zásobit i zavlažovací systémy.

Klasické ponorné odstředivé čerpadlo je díky své snadné instalaci a mobilitě vhodné pro přečerpávání vody z různých jímek, vypouštění jezírek, bazénů apod. Rozhodně jej však nelze použít pro zavlažovací systémy. Vzhledem k nízkému výtlaku zpravidla nezvládne ani spolehlivě zásobit delší hadici pro zalévání kropením.

 

Rada na závěr

Pokud si nejste opravdu jisti, vždy je lepší poradit se s odborníkem. Můžete tak předejít zbytečné investici a zklamání ze špatně fungujícího, nebo dokonce nefunkčního systému.

 

Autor: PST


Líbil se vám článek? Nechte si zasílat další články a novinky na e-mail, aby vám nic neuniklo!

Přišel vám článek zajímavý?
Sdílejte ho dál.
Mohlo by Vás také zajímat

Pomozte ptákům přezimovat: Postavte ptačí budky

Pomozte ptákům přezimovat: Postavte ptačí budky

29. 09. 2023

Ptačí budky máme většinou spojené s hnízděním a vyváděním mladých. Proto pro někoho může být překvapivým zjištěním, že…

Zazimujte sekačku správně, jinak ji na jaře nenastartujete!

Zazimujte sekačku správně, jinak ji na jaře nenastartujete!

29. 09. 2023

I když to vypadá, že letos budeme sekat trávu o něco déle, než je běžné, rychle se blíží doba, kdy trávník v letošní…

Proč je důležité pečlivě uklidit spadané listí?

Proč je důležité pečlivě uklidit spadané listí?

27. 09. 2023

Podzim je krásnou roční dobou, kdy stromy a keře začínají měnit své barvy a listí začíná opadávat. Mnozí z nás si tuto…

Jak správně pečovat o trávník? Otestujte své znalosti!

Jak správně pečovat o trávník? Otestujte své znalosti!

27. 09. 2023

Víte jak správně pečovat o trávník, aby byl dokonalý? Víte jak jej správně sekat, hnojit, zalévat nebo provzdušňovat?