Motorové řetězové pily - 1. díl - práce s pilou

14. 08. 2017

Motorové řetězové pily - 1. díl - práce s pilou

Váháte se zakoupením řetězové pily? Nejste si jisti údržbou či použitím pily již zakoupené?

Mohl by vám pomoci právě tento článek...

Řetězovou pilu‚ často označovanou nesprávně také jako motorová pila, už asi viděl takřka každý. Ne každý ale ví, jak s řetězovou pilou pracovat, jak se o ni starat a jaké jsou její základní části.

Řetězové pily lze v základu rozdělit na profesionální a hobby – občas také označované jako farmářské. S ohledem na toto rozdělení se liší nejen kvalitou zpracování, kdy je u profesionálních pil s ohledem na předpokládané vytížení často použito odolnějších konstrukčních řešení i za cenu několikanásobného navýšení ceny, ale i výkonem, délkou lišty a podobně. Ovládání výkonné profesionální pily s dlouhou lištou rovněž předpokládá jistou zručnost při práci.  Robustnější a technicky propracovanější konstrukce profesionálních pil však neznamená, že by pily určené k domácímu použití musely být extrémně poruchové, málo odolné a s nedostatečným výkonem. V mnoha ohledech jsou některé hobby pily s mnohými profi modely často srovnatelné. 

Řetězové pily rovněž můžeme rozdělit podle pohonu. Nejběžnějším pohonem je pak dvoutaktní spalovací motor nebo elektromotor. U některých speciálních profesionálních pil se pak můžeme setkat i s jiným pohonem, například hydraulickým nebo pneumatickým, takové pily jsou však zpravidla určeny pro práci ve specifickém prostředí, jako jsou doly nebo práce pod vodou.

Základní princip řetězové pily

Abychom věděli, jak správně s pilou pracovat a jak ji udržovat, je důležité pochopit,  jak taková pila funguje. Už na první pohled je zřejmé, že se pila skládá s pohonné části a lišty s řetězem. Motor pohání tzv. řetězku, což je ozubené kolečko – rozeta, na které je nasazen řetěz pily. Samotný řetěz pily je velice podobný řetězu, jaký znáte například z běžného jízdního kola. U pily jsou v podstatě jen články řetězu doplněny o zuby a vodítka, která drží řetěz v obvodové drážce lišty. Princip je tedy vlastně velice jednoduchý, řetězka táhne ozubený řetěz, a ten se vysokou rychlostí pohybuje po obvodu lišty. Aby se však řetěz mohl po liště dobře pohybovat, je důležité, aby byl správně napnutý, a zároveň je nutné zajistit i mazání. Proto jsou pily vybaveny olejovou nádrží a systémem mazání řetězu. 

Bezpečnost

Jištění náhodného spuštění pomocí dvou ovládácích prvků

Páka bezpečnostní brzdy slouží zároveň jako ochrana ruky

Řetězová pila patří mezi nejnebezpečnější nástroje, proto je už při její konstrukci bezpečnosti věnována nemalá pozornost. Jelikož není možné díky konstrukci pily opatřit ozubený řetěz krytem, riziko úrazu je možné v konstrukci minimalizovat pouze omezeně.  V první řadě je to pak bezpečné spouštění. Většina výrobců proto realizuje spuštění rotace řetězu pomocí podmíněného stisknutí dvou nezávislých ovladačů. Jím je eliminováno spuštění pily náhodným neúmyslným stisknutím jediného ovládacího prvku.

Druhým stupněm ochrany je pak bezpečnostní brzda, jejíž páka zároveň slouží jako kryt ruky držící pilu nad lištou. V případě potřeby pak stačí tlakem na tuto páku brzdu aktivovat, a dojde k okamžitému zastavení řetězu. Dalším z bezpečnostních prvků je rovněž pevná zubová opěrka, která je umístěna na přední části pily vedle lišty. Slouží k pevnému opření pily při řezání tak, aby v případě zachycení řetězu o ukrytý tuhý materiál nemohla pila vyskočit z řezu.

Zubová opěrka pily

Největší díl bezpečného řezání je však ve způsobu používání pily, a leží tedy především na zodpovědnosti obsluhy. Při práci je proto nutné pilu chápat podobně jako zbraň, pro jejíž použití platí několik striktních bezpečnostních pravidel. V první řadě je to použití vhodných bezpečnostních pomůcek. Od pily mohou odletovat piliny a další drobné předměty v řezu zachycené řetězem, proto je důležitá ochrana zraku vhodnými brýlemi. Benzínové pily bývají velice hlučné, proto by se nemělo zapomínat ani na ochranu sluchu.

Nejdůležitější je však nutnost uvědomit si, že řetěz pily nemůžeme mít nikdy 100% pod kontrolou a při sebeopatrnějším použití se může přetrhnout a švihnout, lista se může nečekaně svézt, prostě očekávat i nečekané. Důležité je proto i použití vhodného oděvu, obuvi a rukavic. Na trhu jsou dostupné například zesílené kalhoty, které není možné snadno řetězem proříznout, boty se zesílenou špičkou i zesílené rukavice. Ovšem i při použití speciálního oblečení je nutné dbát především bezpečného a správného použití. Pokud možno tedy nikdy nepoužívejte pilu, pokud je v blízkosti další osoba. Je-li přítomnost této osoby nutná, nikdy nesmí stát ve směru lišty, aby ji nemohl zasáhnout řetězem odhozený předmět nebo v případě přetržení řetěz samotný.

Použití vhodných ochranných pomůcek by mělo být samozřejmostí

Obsluha pily musí vždy zaujmout pevný postoj tak, aby nemohla ztratit rovnováhu, zároveň tento postoj musí být takový, aby se nohy nebo části těla nikdy nenalézaly v přímém směru řezu. K častým úrazům dochází tak, že při řezání tvrdého dřeva pila nečekaně dokončí řez a nezkušená obsluha, která na pilu tlačí, ji nedokáže včas zastavit a náhle uvolněná pila pokračuje směrem k nohám obsluhy. Často velice opomíjeným prvkem je i vhodný nástroj pro uchycení řezaného dřeva. Nevhodně uchycený řezaný materiál totiž může rozptylovat pozornost obsluhy, pokud se řezaný špalek volně pohybuje, může se pila v řezu vzpříčit, pila vyskočit a obsluha ve snaze situaci zachránit často udělá ještě více škody. V lepším případě pak dojde pouze k poškození pily. Naštěstí jsou dnes cenově dostupné různé řezací kozy nebo samosvorné kozy, ve kterých řezaný materiál bezpečně drží.

 

Použití pily

Před prací s pilou vždy zkontrolujeme, zda je řetěz dostatečně napnutý, a dolijeme olej mazání řetězu. Olej i napnutí řetězu pak pravidelně kontrolujeme i v průběhu práce s pilou. U elektrické pily odpadá problém se startováním, ovšem musíme neustále držet přívodní kabel mimo dosah řetězu pily. Benzínovou pilu nastartujeme podle návodu dodávaného s konkrétním modelem pily. U studeného motoru je zpravidla nutné při prvním startu použít sytič. Pokud však pila na 2–3 pokusy startu nenaskočí, provedeme několik dalších pokusů startu bez sytiče, aby nedošlo k zahlcení pily palivem. Po nastartování musí u správně seřízené pily řetěz stát, roztočit se musí až po stisknutí ovládací páky plynu. Pokud tomu tak není a řetěz se točí i bez stisknuté ovládací páky, práci okamžitě přerušte a pilu nechte seřídit.

Další postup práce je pak prakticky shodný pro elektrické i benzínové pily. Před započetím řezu se vždy přesvědčte, zda v řezaném materiálu v místě plánovaného řezu není zatlučený hřebík, šroub nebo nějaký jiný předmět, který by mohl poškodit řetěz. Řezaný materiál umístěte tak, aby byl stabilní a nemohl se volně pohybovat, zároveň ale i tak, abyste měli okolo plánovaného řezu dostatek prostoru pro manipulaci s pilou. Pokud je nutné materiál řezat na pevném podkladu, podložte si jej vhodným kusem dřeva, u kterého nebude vadit, když do něho pilu zaříznete. Nikdy neřežte v místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu řetězu s betonem, kovovými konstrukcemi apod. Zajistěte, aby se v dosahu nezdržovaly nepoučené osoby nebo děti. S pilou pracujeme, jen pokud nejsme unavení, o tom, že naše pozornost nesmí být ovlivněna léky nebo alkoholem se snad ani zmiňovat nemusím.

Samotný řez se pak provádí nejlépe spodní částí lišty co nejblíže k tělu pily. Tím je zajištěno využití opěrných zubů na pile, zároveň tak máme s pilou větší stabilitu. Pokud je to možné, vždy se snažíme vyhnout řezání špičkou lišty, vrchní část lišty by se neměla používat pro řezání vůbec.  Pokud by totiž během řezání došlo k přetržení řetězu v horní části lišty, zbytek utrženého řetězu taženého pilou švihne jako ozubený bič. V případě, že se v řezu řetěz přetrhne ve spodní části lišty hned u motoru, k žádnému švihu dojít nemůže. Při práci neustále sledujeme řez, při známkách únavy práci včas přerušíme. Nejdůležitější a zároveň nejtěžší je nepodlehnout dojmu, že pilu již hravě ovládáme. Často to pak vede o omezení pozornosti. Neustále proto musíme mít na paměti, že řetězová pila je stejně nebezpečná jako zbraň, která v rukách zodpovědného uživatele může udělat hodně prospěšné práce, ale sebemenší nepozornost může mít fatální následky.

 

Autor: PST


Líbil se vám článek? Nechte si zasílat další články a novinky na e-mail, aby vám nic neuniklo!

Přišel vám článek zajímavý?
Sdílejte ho dál.
Mohlo by Vás také zajímat

Jak předcházet poškození techniky palivem s biosložkou?

Jak předcházet poškození techniky palivem s biosložkou?

21. 03. 2023

To, že moderní paliva (např E10, E15, E85) obsahují ethanol není žádným tajemstvím. Ovšem o tom, jaké účinky může mít…

Jak připravit skleník na novou sezónu krok za krokem

Jak připravit skleník na novou sezónu krok za krokem

16. 03. 2023

S příchodem jara se také blíží nová sezóna pěstování ve skleníku. Máte-li v plánu letos vypěstovat větší množství…

Probouzení jara v zahradě: Příprava záhonů a trávníku

Probouzení jara v zahradě: Příprava záhonů a trávníku

10. 03. 2023

Březen je měsícem, kdy se příroda začíná probouzet ze zimního spánku. Stejně tak se i naše zahrady začínají probouzet a…

Jak kultivátory usnadňují práci na záhonech v zahradě?

Jak kultivátory usnadňují práci na záhonech v zahradě?

09. 03. 2023

Kultivace záhonů je nezbytnou činností pro všechny zahrádkáře, kteří chtějí  na svých zahradách pěstovat plodiny.…