Zobrazit kategorie

Připravte si sekačku na sezónu!

21. 07. 2024

Pokud jste na podzim zanedbali sekačku řádně připravit, nyní máte nejvyšší čas připravit ji na nadcházející sezónu. Nejjednodušší je sekačku svěřit autorizovanému centru k předsezónní prohlídce, pokud jste však dostatečně zruční, můžete většinu úkonů zvládnout sami.


1.  Důkladně očistěte stroj
Sekačku je lépe řádě očistit na podzim před uložením. Zabráníte tak, aby se v nečistotách držela vlhkost, která může způsobovat korozi. Pokud jste tak neučinili, udělejte to nyní. Odstraňte zbytky trávy, hlíny a prach, věnujte pozornost části okolo nože, důležitý je vyhazovací tunel, na naschlých zbytcích by mohla ulpívat tráva a tunel by se tak mohl ucpávat. Důkladně vyčistěte koš, především odvětrávací otvory, kterými proudí vzduch z koše. Pokud je koš špinavý a odvětrání ucpané, vzduch nemůže z koše dobře unikat, sekačka pak špatně sbírá trávu a koš není plonk do své celkové kapacity.

2.  Zkontrolujte dotažení šroubů
Zkontrolujte dotažení šroubovaných spojů. Povolené šrouby dotáhněte, kola a další pohyblivé spoje promažte vazelínou. Zkontrolujte ovládací lanka, zda jsou neporušená, můžete je promazat vhodným mazivem, případně dotáhněte přiměřeně napínací šrouby na lankách, aby nedocházelo k prokluzování spojky pojezdu.

3. Zkontrolujte vzduchový filtr
Filtr je vhodné měnit alespoň jednou za sezónu. Frekvence výměny je závislá na využití sekačky, ale i na převládajícím počasí vdané sezóně. Pokud je například počasí převážně suché a je při sečení zvýšená prašnost, je třeba filtru věnovat vyšší pozornost. Zanesený filtr nedostatečně propouští vzduch, motor pak ztrácí výkon, více se namáhá, rychleji se opotřebovává.

4. Doplňte olej
Zkontrolujte, zda je v motoru dostatek oleje, doplňte jej, nebo jej vyměňte. Olej je doporučeno měnit alespoň jednou za sezónu, případně po výrobcem doporučené době provozu stroje. Stav oleje kontrolujte následně před každým použitím sekačky. Nedostatek oleje, nebo zanedbání jeho výměny může způsobit fatální poškození motoru.

5. Zkontrolujte svíčku
Pokud je svíčka černá, plná karbonu, může to svědčit o špatně seřízeném motoru. Seřízení je lepší přenechat odborníkům, pokud skutečně nevíte, co děláte, nikdy se nepokoušejte motor seřídit na vlastní pěst. Pokud je svíčka jen lehce zanesená, očistěte ji, nebo ji raději úplně vyměňte.

6. Vyměňte palivo
Pokud jste v sekačce nechali stát palivo, je velice pravděpodobné, že do sebe natáhlo vodu, u moderních paliv často také vznikají problémy s usazováním bioložky, která je do paliva přidávána.  Staré palivo je vhodné vyměnit za nové, můžete si tím ušetřit spoustu starostí spojených se špatným startováním nebo zanášením palivového systému.

7. Zkontrolujte nůž
Pokud je nůž tupý, má zohýbané ostří, nechte jej přebrousit, nebo jej vyměňte za nový.  Stav nože u sekaček nikdy nepodceňujte. Jen dobře ostrý a vyvážený nůž může dobře sekat trávu. Pokud je nůž tupý, motor je nadměrně zatěžován, střih je nerovný, nůž trávník spíš trhá než seče a trávník tím trpí. Výkon motoru pak sotva stačí na pohon tupého nože, sekačka není schopna trávu dobře sbírat.  Nůž musí být dokonale vyvážený. Nevyvážený nůž způsobuje vibrace, které nadměrně zatěžují ložiska, motor ale i celou konstrukci sekačky. Životnost stroje se tím podstatně zkracuje. Nůž je vhodné nechat nabrousit v autorizovaném centru, kde máte záruku, že bude při broušení zkontrolován a vyvážen.

 

Zpět na předchozí stránku

Přišel vám článek zajímavý?
Sdílejte ho dál.