Zobrazit kategorie

Přihlásili jsme se k projektu GoGreen

21. 07. 2024

Společnost HECHT MOTORS, s.r.o. se v rámci dobrovolných aktivit v oblasti společenské odpovědnosti firem přihlásila k projektu GoGreen, podporující environmentální aspekty výroby a distribuce zahradní techniky a dílenského vybavení.

Šetrné chování k přírodě má kladný dopad nejen na fungování firmy, ale také na přilákání a motivaci kvalitních zaměstnanců, kteří preferují práci pro zodpovědnou firmu, kultivaci firemního prostředí, minimalizaci krizových situací a dlouhodobé zlepšování etických principů.  Nejen při definování firemní strategie a bodů etického kodexu, připravovaného ve spolupráci se zaměstnanci, jsou pro společnost HECHT MOTORS, s.r.o. důležité názory a potřeby nejen managementu, zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů, ale také státní správy a obcí, kde společnost v rámci prodeje svých výrobků působí. Pracujeme na plné shodě našeho jednání a podnikání s českou i evropskou legislativou, která předepisuje standardy a normy ekologického chování.

„Jde nám o prostředí okolo nás a k projektu GoGreen se hlásíme nad rámec zákonných povinností, abychom dokázali, že nám jde o víc, než jen o formální vysazení stromů před sídlo společnosti, nebo nominaci do TOP odpovědných firem.

Našimi projekty, které se týkají např. podpory elektronické komunikace bez tisku dokumentů, optimalizace spotřeby elektrické energie instalací úsporného osvětlení v logistických skladech a na prodejnách, třídění odpadů, zpětného odběru baterií a akumulátorů, plánovaním optimálních rozvozových tras našeho zboží a kladení důrazu na hospodárnost vozového parku, vzbuzujeme zájem zaměstnanců a také našich zákazníků o životní prostředí.

Zároveň monitorujeme filantropické projekty související se zlepšováním podmínek života a životního prostředí, které bychom podpořili nejen finančně, ale v rámci dobrovolné akce také prací našich zaměstnanců, nejen pro budování dobrých vztahů, ale také pro posílení vztahu k přírodě a místům, kde žijeme.

Protože společnost HECHT MOTORS, s.r.o. zajímá rozvoj  firmy po několik dalších generací, zvažujeme i vývoj vlastního projektu zaměřeného na ochranu životního prostředí ve spolupráci s našimi partnery i zákazníky.“

Zpět na předchozí stránku

Přišel vám článek zajímavý?
Sdílejte ho dál.