Zobrazit kategorie

Nejčastější dotazy ke štípačkám

✅ Jaký typ štípačky mám zvolit?

✅ Jsou štípačky bezpečné?

✅ Jak se štípačkou správně pracovat?

✅ Jak štípačku udržovat?

✅ Čeho se při práci se štípačkou vyvarovat?


✅ Jaký typ štípačky mám zvolit?

Při výběru štípačky vždy rozhoduje, jaký bude typ, rozměry nebo množství dřeva, které budete štípat. Typ dřeva určuje jeho tvrdost. Jehličnaté stromy mají dřevo měkké, které se snadno štípe, proto nekladou takové požadavky na štípací tlak. Oproti tomu tvrdé dřevo, jako je buk nebo některé ovocné stromy, vyžaduje štípací tlak vyšší. Při výběru je také nutné zohlednit délku a průměr polen, která budete štípat. Údaje o maximální délce a maximálním průměru štípaného dřeva jsou vždy u štípačů uvedeny.
V zásadě se dají štípače rozdělit na horizontální a vertikální. Horizontální štípačky jsou zpravidla určeny pro štípání špalků do průměru 25 cm o délce okolo 52 cm. Špalky se v nich štípají „naležato“.  Horizontální štípače jsou menší a skladnější než štípače vertikální. Horizontální štípače jsou většinou relativně nízké, nemusíte tedy špalky zvedat vysoko. Daní za to je trošku nepohodlnější ovládání nízkého štípače. K vybraným modelům je proto možné dokoupit stojan, který je zvedne na výšku pracovního stolu. Polena sice musíte zvedat výš, štípač se ale pohodlněji ovládá.
Vertikální štípače zpravidla disponují vyšším štípacím tlakem, podle typu si poradí s poleny o průměru až 35 cm o délce až 1 m. Jak je patrné z označení „vertikální“, špalky se v nich štípají „nastojato“.
Malé štípačky jsou napájené z běžné zásuvky 230 V. Výkonnější elektrické štípačky mohou být napájené z třífázové zásuvky 400 V. Před nákupem proto dobře zvažte, zda třeba na chatě máte možnost třífázovou štípačku připojit. Pro práci v odlehlých oblastech bez elektrického připojení jsou vhodné štípačky poháněné spalovacím motorem.

 

✅ Jsou štípačky bezpečné?

Moderní štípačky jsou vybavené několika bezpečnostními prvky. Aby se zabránilo poranění ruky, k uvedení štípače do chodu je vždy nutné stisknout dva ovládací prvky současně. U horizontálních štípačů to bývá zpravidla spínač, který udržuje v chodu elektromotor, a páka, která uvádí do pohybu hydraulický píst. Prvky jsou umístěné tak, aby je nebylo možné ovládat jednou rukou. U vertikálních štípaček to zpravidla bývají dvě páky umístěné na kleštinách, kterými se přidržuje špalek. Pákami sevřete špalek a jejich současným stisknutím uvedete do pohybu píst. Tím je zabráněno, aby obsluha mohla v nepozornosti vložit ruku do spuštěného stroje.
U moderních horizontálních štípaček špalek volně leží a není nijak přidržován. Aby tlakem štípače nemohl vyskočit a zranit obsluhu, jsou horizontální štípače vybavené ochrannou klecí. U vertikálních štípačů podobnou funkci plní přidržovací ramena a kryty na svíracích kleštinách.
Při správném používání jsou štípačky bezpečnější než běžná sekera. Přesto nelze vyloučit, že pod vysokým tlakem například ze špalku nevyskočí tříska. Při práci proto používejte ochranné pomůcky, jako jsou brýle nebo štít chránící obličej, rukavice, pevné oblečení a boty s pevnou špičkou.

 

✅ Jak se štípačkou správně pracovat?

Z důvodu bezpečnosti smí štípačku obsluhovat pouze jedna osoba. Štípačka musí vždy stát na rovném a pevném podkladu. Samotná práce je velice jednoduchá.
U horizontální štípačky se vloží špalek mezi doraz a klín tak, aby byl dobře zapřen za doraz a klín do špalku zajížděl přibližně v polovině průměru. Pak již stačí stroj uvést do chodu. Klín rozštípne špalek a po uvolnění ovládacích pák se klín vrátí samočinně zpět do výchozí pozice.
U vertikálních štípačů postavte špalek na základnu tak, aby stál stabilně a klín do špalku zajížděl přibližně v polovině průměru. Přidržte jej v této poloze kleštinami pomocí pák. Páky následně stiskněte dolů, čímž uvedete klín do pohybu. Jakmile uvolníte páky, klín se samočinně vrátí do výchozí pozice.
Špalky vkládané do štípačky musí mít kolmé a rovné řezy. Nikdy nevkládejte do štípačů špalky, které mají šikmý řez, po kterém by mohl štípací klín sklouznout a špalek vyhodit, nebo které není možné rovně a stabilně postavit do vertikálního štípače.
Špalky se musí štípat vždy pouze po letech (po směru vláken). V žádném případě se nepokoušejte štípat dřevo přes léta, můžete zničit štípač.

 

✅ Jak štípačku udržovat?

Štípačky jsou robustní stroje, které vyžadují jen minimální údržbu. Základem je udržovat je čisté a skladovat je v suchu. Důležitá je pravidelná výměna hydraulického oleje v časových intervalech, podle doporučení uvedeného v návodu u každého stroje. Protože štípače vyvíjejí tlak několik tun, což je i na jejich robustní konstrukci velká zátěž, doporučuje se pravidelně kontrolovat i šroubované spoje a v případě potřeby je dotáhnout.

 

✅ Čeho se při práci se štípačkou vyvarovat?

S elektrickými štípačkami rozhodně nepracujte venku v dešti. Nejsou k tomu konstruované, hrozí jejich poškození, nebo úraz elektrickým proudem. Štípejte pouze rovné špalky. Větvené výřezy z korun stromů a části pařezů s kořeny do štípačů nikdy nevkládejte. Klín je schopen rozštípnout dřevo pouze po letech (mezi vlákny). Drtit dřevo přes vlákna znamená pro štípač nadměrnou zátěž. I když jsou štípače vybavené pojistkou přetížení hydrauliky, pokud by pojistka selhala, dojde ke zničení štípače.
Štípané špalky musí být vždy po obou stranách uříznuté kolmo. Po šikmém řezu může štípací klín sklouznout, šikmý řez se není schopen ani stabilně zapřít o základnu štípače. V takovém případě může pod tlakem klínu špalek vyskočit a zranit obsluhu.

 

Zpět na předchozí stránku Zobrazit dostupné štípačky