Zobrazit kategorie

Dvoutaktní motor nelze nastartovat

Ačkoli se to může jevit jako banalita, nejednou byl celý problém se startováním způsoben tím, že nezkušená obsluha učinila několik pokusů startu s vypnutým spínačem „START“. Po pozdějším sepnutí spínače byl předchozími pokusy motor přehlcen benzínem. Pak je nutné vyšroubovat svíčku, osušit ji a několikerým zatažením za startovací šňůru s vyjmutou svíčkou odstranit palivo z motoru.

Pro dvoutaktní motory Hecht je při studeném startu doporučeno sepnutí sytiče. Častým problémem nezkušené obsluhy je, že díky nesprávnému postupu při startování opakovaně spouští sytič, díky čemu se při každém startu do motoru dostává další a další palivo. Při neúspěšných startech pak obsluha vše ještě zhoršuje tím, že ve snaze zajistit start motoru, primerem do motoru pumpuje další palivo. Přebytek paliva v motoru pak jeho start znemožní.

Jak tedy postupovat? V první řadě používejte vždy kvalitní, čerstvě namísenou palivovou směs v doporučeném poměru. Špatně a dlouho uskladněný benzín může obsahovat kondenzovanou vodu, která znemožní start a hladký běh motoru. Pokud při studeném startu používáte sytič, a motor na 2-3 pokus nenaskočí, proveďte dalších 10 -15 následných pokusů bez sepnutého sytiče.

Pokud díky nedodržení postupu podaří obsluze motor přesytit benzínem a motor nenaskočí ani po několikerém pokusu startu bez sytiče, vyjměte zapalovací svíčku, opatrně ji vyčistěte a vysušte. Zároveň odstraňte přebytečné palivo z motoru několikerým zatažením za šňůru startu, tak, jak je popsáno výše.

Pokud ani při opakovaném pokusu startu podle předepsaného postupu motor nenaskočí, vyjměte svíčku a zkontrolujte ji. Svíčka musí být čistá, po pokusech startu by neměla být úplně suchá. Suchá svíčka často ukazuje na poruchu v palivovém systému, může být zanesený karburátor, přerušené nebo ucpané přívodní hadičky, zanesený palivový filtr apod.. V tomto případě doporučujeme navštívit odborný servis a nechat karburátor odborně zkontrolovat, vyčistit a seřídit.

Pokud je svíčka vlhká palivem, opatrně ji vyčistěte od případného karbonu, nebo ji vyměňte za novou. Svíčka správně fungujícího motoru by neměla být silně zanesena černými sazemi, prostor mezi elektrodami musí být dokonale čistý. Důležitý je i správný „odtrh“ elektrod na svíčce. Zároveň rovnou zkontrolujte i čistotu vzduchového filtru, zda je dobře průchodný.

Pokud ani výměna svíčky problém nevyřeší, může se jednat o závadu na zapalovacím systému, a proto je opět vhodné obrátit se na autorizovaný servis.