Jak na dokonale čistou vodu v bazénu

07. 04. 2021

Jak na dokonale čistou vodu v bazénu

Jakmile se první jarní paprsky přihlásí o slovo, je čas ukončit zimní spánek vašeho bazénu. Případně je nutné odstranit veškeré následky, které nám zima způsobila. Poté uvedeme bazén do provozu. S pomocí kvalitních přípravků HECHT to hravě zvládnete.

JARNÍ UVEDENÍ BAZÉNU DO PROVOZU

1) Odstraníme listí a velké nečistoty pomocí síťky, aby nedošlo k ucpání skimmeru a tím odtoku vody z bazénu. Odstranění velkých nečistot je velmi důležité i pro správnou účinnost přidaných dezinfekčních přípravků. Ty rozkládají všechny organické nečistoty v bazénu. Je-li bazén při přidání dezinfekce ještě zanesen listím, hrozí tvorba dráždivých chloraminů (vázaného chlóru).

2) Provedeme částečnou nebo úplnou výměnu vody v bazénu. Minimálně jednou za 3 roky doporučujeme kompletní vypuštění vody a vyčištění stěn bazénu přípravkem ZÁKLADNÍ ČISTIČ, který snadno odstraní veškeré vápenaté usazeniny. I v tenké vrstvě usazeného vodního kamene se velmi dobře daří řasám. Kontrolujte občas, zda nejsou stěny vašeho bazénu drsné. Jako prevenci výskytu řas doporučujeme před napuštěním vystříkat hrany a spáry 1% roztokem ALGICIDU.
Při částečné obměně vody vyčistíme linku nad hladinou vody přípravkem ČISTIČ OKRAJŮ BAZÉNŮ. Tento speciální přípravek skvěle čistí mastné znečištění od koupacích krémů, sazí, pylu a dalších organických látek. Je skvělý i na mytí plastového zahradního nábytku či plastových rámů oken.

3) Zapojíme filtrační zařízení, případně vyměníme písek či filtrační vložku. Naplníme vodou a provedeme šokovou dezinfekci vody. Tento krok je důležitý i při napouštění relativně kvalitní vody z vodovodního řadu, protože i pitná voda obsahuje organické látky, které mohou v bazénu tvořit vázaný chlór. Při použití vody ze studny je provedení chlorového šoku naprosto nezbytné.

ŠOKOVÁ DEZINFEKCE PROBÍHÁ VE 4 ZÁKLADNÍCH KROCÍCH

1) Srovnání hodnoty pH do ideální hodnoty 7,0 až 7,4

2) Dezinfekce rychlorozpustným chlórovým nebo kyslíkovým přípravkem - aplikace několikanásobně vyšší dávky, než jaká je doporučená pro koupání. Takto silná dezinfekce rozloží všechny látky, které jsou ve vodě rozpuštěné. Ty se pak mohou projevit jako zákal a odhalit pravý stav zdrojové vody

3) Přidání přípravku pro změkčení vody

4) Vločkování pro odfiltrování látek rozložených dezinfekcí a pro projasnění vody. Více informací naleznete v tabulce „Řešení problémů s čistotou vody“

Řešení problémů s čistotou vody

 • Tabulka

  PROBLÉM

  PŘÍČINA

  ŘEŠENÍ

  Zákal po napuštění bazénu

  Špatná kvalita napouštěné vody

  Změřit a srovnat hodnotu pH. Po šesti hodinách provést šokovou dezinfekci vody přípravkem OXI CHLÓR ŠOK ORIGINAL*. Voda patrně změní barvu zakalení. Po šesti hodinách přidat tekutý vločkovač. Filtrovat, případně postupovat dle aktuální barvy zákalu dle návodu níže.

   

  Zákal po šokovém ošetření vody

  Hnědý průzračný

  Vysoký obsah železa, případně manganu

  Zákal po šokové dezinfekci znamená, že byla dezinfekce provedena správně. Při zapnuté filtraci aplikujte FLOCKFIX VLOČKOVAČ. Průběžně propírejte filtraci. Zbarvení bude postupně ubývat. V případě, že po několikátém proplachu filtrace přestane zákal ubývat, přidejte ještě trochu vločkovače. Po vyčištění vody aplikujte přípravek CALZESTAB EISENBEX pro snížení tvrdosti vody

  Hnědý kalný

  Vysoký obsah železa, manganu + vodní kámen a organické nečistoty

  Hnědočerný

  Vysoký obsah hořčíku či manganu

  Zelený průzračný

  Vysoký obsah mědi

  Mléčný

  Příliš tvrdá voda nebo vysoké množství organických nečistot

  Mléčný zákal po přidání vločkovače

  Předávkování vločkovače

  Znečistit vodu. Sražený vločkovač se naváže na nové nečistoty a sedne si na dno. Nefiltrovat, po usazení vloček vysát vysavačem.

  Stěny bazénu jsou kluzké

  Nárůst řas

  Změřit a srovnat hodnotu pH. Po šesti hodinách provést šokovou dezinfekci vody přípravkem OXI CHLÓR ŠOK GRANULÁT*. Po šesti hodinách přidat tekutý vločkovač. Filtrovat a propírat filtraci.

  Stěny bazénu jsou drsné

  Usazování vápníku na stěnách bazénu

  Lze optimálně odstranit po vypuštění bazénu. Vyčistíme přípravkem ZÁKLADNÍ ČISTIČ.

  Silný chlorový zápach, pálení očí

  Velké množství vázaného chloru (chloraminu)

  Šokové zachlorování přípravkem OXI CHLOR ŠOK GRANULÁT* nebo CHLOROVÝ GRANULÁT - rychlorozpustný*, nebo CHLOROVÉ TABLETY 20 g - rychlorozpustné*

  Vzniká pěna při spouštění protiproudu

  Použití pěnového algicidu, nebo jsou v bazénu obsaženy zbytky ZAZIMOVACÍHO ROZTOKU

  Zvýšíme podíl čisté vody, používáme prostředek ALGICID SPECIÁL. K čištění či údržbě nepoužívejte čisticí prostředky určené pro domácnost.

  Koroze

  pH je nízké

  Srovnáme pH na hodnotu 7,0 až 7,4 pomocí prostředku PH PLUS

  Nejde upravit hodnotu pH

  Je nízká alkalita vody

  Přidáme přípravek ALKALITA

ZPŮSOBY PÉČE O BAZÉNOVOU VODU

 • 1. REGULACE pH

  Hodnota pH je základním parametrem vody. Přípravky pro péči o bazénovou vodu fungují pouze při neutrální hodnotě pH, tedy v rozmezí 7,0 až 7,4. Například při pH 7,5 fungují chlorové přípravky už jen z 20 %! Proto je před každou úpravou vody nutné kontrolovat hladinu pH.

  Testovací metoda: K měření použijte pH / chlor případně pH / O2 tester. Měření provádějte minimálně 1x za týden.

 • 2. DEZINFEKCE

  Dezinfekční prostředky rozkládají mikroorganismy - viry a bakterie. Velmi důležitý je poměr mezi množstvím nečistot v bazénu a množstvím dezinfekce. Je-li ve vodě více nečistot - tzn. za teplého počasí, kdy je bazén více využíván a kdy se dezinfekce rychleji odpařuje - je nutné zvýšit i množství dezinfekce.

  Více nečistot než dezinfekce vede k tvorbě vázaného chlóru!

  Šoková dezinfekce je taková dávka, která nedovoluje koupání, ale která účinně likviduje vyšší množství nečistot. Šokovou dávku aplikujeme vždy po napuštění bazénu a při náhlém zhoršení kvality vody v průběhu sezóny.

  Pro šokové ošetření vody doporučujeme:
  CHLOROVÝ GRANULÁT rychlorozpustný* nebo CHLOROVÉ TABLETY - rychlorozpustné*. Dáváme-li přednost bezchlórové chemii, použijeme AKTIVNÍ KYSLÍK MINI TABS 20g*.

  V případě opravdu vážného problému s kvalitou vody, při výskytu vázaného chlóru nebo závažných kolonizujících bakterií proveďte šokové ošetření vody přípravkem OXI CHLOR SHOCK GRANULÁT*. Tato kombinace kyslíku a chlóru se vyznačuje extrémní účinností. Z bazénu následně rychleji vyprchává a bazén je možné brzy začít znovu využívat.

  Průběžná dezinfekce je taková dávka, ve které se můžeme koupat a která funguje za běžných podmínek. Je-li bazén nenadále více zatížen, při vyšších teplotách nebo při neobvykle vysokém počtu koupajících se osob doporučujeme vždy následně provést šokovou dezinfekci vody!

  CHLOROVÉ TABLETY 200 g - pomalurozpustné* pro bazény nad 20 m3. Stabilizované univerzální tablety pro dlouhodobou dezinfekci vody. CHLOROVÉ TABLETY 20 g - pomalurozpustné - pro bazény do 20 m3.

  MULTIFUNKČNÍ TABLETY 200 g čtyřsložkové* pro bazény nad 20 m3. Obsahují dezinfekci, algicid pro prevenci výskytu řas, vločkovač a projasňovač. MULTIFUNKČNÍ TABLETY 20 g - čtyřsložkové* pro bazény do 20 m3.

  V naší nabídce naleznete i bezchlórovou bazénovou dezinfekci AKTIVNÍ KYSLÍK - MINI TABS 20 g* v kombinaci s připravkem AQUABLANC A - aktivátor*. Aktivátor spouští dezinfekční účinnost aktivního kyslíku. Doporučujeme do domácích bazénů s vyšší teplotou vody a do whirlpoolů.

 • 3. PREVENCE VÝSKYTU ŘAS

  Řasy jsou velmi odolné mikroorganismy, které se stávají živnou půdou pro růst a tvorbu bakterií. Aby bylo možné zabezpečit hygienickou čistotu a kvalitní vodu, je nezbytné bazén a vodu v něm neustále udržovat bez nárůstu řas. Preventivními opatřeními v boji proti řasám šetříte rovněž dezinfekční prostředky, které samy o sobě nedokáží dlouhodobě tvorbu řas zastavit.

  Algicidy rozrušují buněčný obal spór řas a umožňují tím dezinfekčním prostředkům dobře fungovat. Algicidy jsou vždy preventivní přípravky. Při vzrostlé řase je třeba odstavit bazén z provozu a provést řádně šokovou dezinfekci.

  ALGICID STANDARD* je vhodný pro všechny druhy bazénů bez protiproudů a atrakcí. ALGICID SPECIÁL* je určený pro bazény s atrakcemi a pro využití ve whirlpoolu.

 • 4. VLOČKOVÁNÍ

  Malé částečky nečistot rozložené chlórem se zachytávají ve filtračním písku a stávají se živinami pro další mikroorganismy. Vločkovače shluknou mikročástečky do větších vloček, které se ve filtru zachytí. Voda je pak křišťálově čistá a jasná. Pro průběžné vločkování během sezóny doporučujeme FLOCK VLOČKOVACÍ KARTUŠE. Kartuše se vloží jednoduše do skimmeru a vločkuje přímo ve filtračním písku. Pro vločkování po šokové dezinfekci, kdy je ve vodě obvykle více nečistot, doporučujeme používat tekutý přípravek FLOCKFIX VLOČKOVAČ, protože je třeba v průběhu vločkování propírat filtrační písek. Vločkujeme až do doby, kdy je voda křišťálově čistá. Vidíme-li zbytky zákalu i po druhém či třetím proprání písku, je třeba do vody přidat další dávku vločkovače.

  Upozornění: Při použití tekutého vločkovače u bazénů s kartušovou filtrací musíme filtraci vypnout do doby, než se nečistoty usadí na dně bazénu. Tyto nečistoty vysajeme s pomocí mechanického bazénového vysavače.

 • 5. ČIŠTĚNÍ A SPECIÁLNÍ PRODUKTY

  K čištění a údržbě se využívají chemické a mechanické prostředky, které vám pomohou udržovat bazén v čistotě a bezvadném chodu.

  ZÁKLADNÍ ČISTIČ odstraňuje veškeré pevné usazeniny na stěnách bazénu. Většinou jde o vodní kámen a kovy, které se kvůli výkyvům teplot z vody postupně sráží na stěny bazénu. Do těchto usazenin pak může prorůstat řasa a další organické znečištění. Hladké stěny jsou jedním z předpokladů hygienicky čisté vody.

  ČISTIČ OKRAJŮ BAZÉNŮ čistí mastnou linku, která se tvoří podél hladiny vody. Odstraňuje zbytky krémů, pot, atmosférické znečištění, mastnoty a saze na fólii, obkladech a plastech. Přípravek je vynikající i pro čištění zahradního nábytku a plastových rámů oken.

  Pro čištění bazénu a jeho okolí je nutné používat přípravky k tomuto účelu vyvinuté. Použití domácích přípravků by mohlo vést ke zvýšení pěnivosti vody. Všechny čisticí přípravky nejlépe účinkují, nechají-li se po nanesení na čištěnou plochu chvíli působit.

  CALZESTAB EISENEX je nezbytná součást péče o bazén s tvrdou zdrojovou vodou. Brání usazování vodního kamene na stěnách bazénu, zanášení cirkulačního okruhu. Prodlužuje životnost filtrace. Použití přípravku snižuje množství přídavných chemikálií pro udržení hodnoty pH a dezinfekce.

  ZAZIMOVACÍ ROZTOK je prostředek, který v zimním období zabrání nárůstu řas a tvorbě vápenatých usazenin. Jeho použití usnadní jarní uvedení bazénu do provozu.

 

ZAZIMOVÁNÍ BAZÉNU

Po skončení sezóny je nutné bazén připravit na zimní období, ve kterém není využíván. Pro ošetření vody v tomto období použijeme ZAZIMOVACÍ PROSTŘEDEK*. Jedná se o vysoce kvalitní, koncentrovaný přípravek, který znemožňuje růst řas a zabraňuje vysrážení vodního kamene na stěnách bazénu. Správné zazimování usnadní jarní uvedení bazénu do provozu a výrazně ulehčí práci s jeho čištěním.

Použití: Bazén je nutné filtrovat a chlórovat do doby, kdy teplota vzduchu klesne pod 15 °C.

Postup: Důkladně propláchneme filtraci. Snížíme hladinu vody pod trysky a vypustíme vodu z cirkulačního okruhu. Filtraci odpojíme a uklidíme do prostoru, kde nehrozí zamrznutí a popraskání nádoby. Poté dávkujeme ZAZIMOVACÍ PROSTŘEDEK* podle návodu uvedeného na etiketě s ohledem na tvrdost vody:

Měkká 200 ml

10 m3 vody

Měkká 400 ml

10 m3 vody

Tip: V případě neobvykle teplé zimy doporučujeme vizuálně kontrolovat stav vody. Při jakémkoli náznaku růstu řas přidáme ještě jednu dávku ZAZIMOVACÍHO PROSTŘEDKU*.

(*Přípravky označené hvězdičkou jsou biocidní. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a bezpečnostní informace o přípravku!)

 

Autor: MK

Zpět


Líbil se vám článek? Nechte si zasílat další články a novinky na e-mail, aby vám nic neuniklo!

Přišel vám článek zajímavý?
Sdílejte ho dál.
Mohlo by Vás také zajímat

Jak předcházet poškození techniky palivem s biosložkou?

Jak předcházet poškození techniky palivem s biosložkou?

21. 03. 2023

To, že moderní paliva (např E10, E15, E85) obsahují ethanol není žádným tajemstvím. Ovšem o tom, jaké účinky může mít…

Jak připravit skleník na novou sezónu krok za krokem

Jak připravit skleník na novou sezónu krok za krokem

16. 03. 2023

S příchodem jara se také blíží nová sezóna pěstování ve skleníku. Máte-li v plánu letos vypěstovat větší množství…

Probouzení jara v zahradě: Příprava záhonů a trávníku

Probouzení jara v zahradě: Příprava záhonů a trávníku

10. 03. 2023

Březen je měsícem, kdy se příroda začíná probouzet ze zimního spánku. Stejně tak se i naše zahrady začínají probouzet a…

Jak kultivátory usnadňují práci na záhonech v zahradě?

Jak kultivátory usnadňují práci na záhonech v zahradě?

09. 03. 2023

Kultivace záhonů je nezbytnou činností pro všechny zahrádkáře, kteří chtějí  na svých zahradách pěstovat plodiny.…