Realizace svépomocí

I když naše společnost HECHT MOTORS nabízí vypracování automatické závlahy na klíč, tak vám též nabízíme jednoduchý návod, jak si vyhotovit automatický závlahový systém svépomocí, a tím snížit své náklady. Rozhodnete-li se pro tuto variantu, můžete využít naší nabídky vypracování realizačního návrhu za 500 Kč a v případě že si následně u nás objednáte komponenty podle vypracovaného návrhu, bude vám tato částka z koncové ceny odečtena. Vypracování návrhu tak budete mít zcela zdarma.

Než začneme s realizací automatické závlahy.

NUTNÉ:

 • Mít plánek pozemku (v měřítku, např.1:100), který chceme zavlažovat
 • Zjistit, jaký je zdroj vody, na který se připojíme (tlak a průtok vody v l/min)
 • Máme-li plánek, který je v měřítku 1:100, tak jeden centimetr na plánku, je jeden metr ve skutečnosti. Potřebujeme pouze kružítko, tužku a pravítko. Nejprve je potřeba si zjistit dostřik rozstřikovačů. V katalogu u každého typu rozstřikovače je tabulka jak s dostřikem, tak s průtokem, pak můžeme začít s projektem.
 • Do plánku si rozmístníme rozstřikovače tak, aby se překrývali minimálně 20% a nestříkali tam kam nepotřebujeme (například na omítku domu). Rozstřikovače by měli směřovat od domu do trávy a tak podobně, nevadí když stříknou do jezírka či na zámkovou dlažbu.
 • Pro menší travnaté plochy lépe zakreslovat výsuvné rozstřikovače – RAINJET, tam kde je větší plocha zakreslovat výsuvné turbínové rozstřikovače – RAINJET. Když budete chtít zakreslovat mini-rotorové rozstřikovače – RAINJET, doporučujeme pro kvalitní zálivku překrytí od jednoho rozstřikovače k druhému. Tento typ je vhodný například při menším průtoku vody.
 • Když máme hotový plánek závlahy a víme jaký je tlak a průtok vody, můžeme navrhnout závlahu buď v ¾“ (při průtoku cca 35 l/min), nebo v 1“ (při průtoku cca 60 l/min). Podzemní závlahový systém CLABER je zhotoven pro průměry ¾“ a 1“.
 • Při rozvržení závlahy na jednotlivé sekce vycházíme z toho jaký má průtok zdroj vody na který se chceme připojit a podle toho spočítáme počet rozstřikovačů, který v součtu nesmí překročit naměřený průtok vody.
 • Nutno počítat s tím, že při průtoku vody k rozstřikovačům vznikne ztráta na průtoku, proto doporučujeme odečíst 10% z průtoku, které je pro běžné rodinné domy dostačující.
 • Příklad: Při průtoku 60 l/min počítat průtokem 54 l/min a máme-li v projektu například sestavu z výsuvných rozstřikovačů s označením 90043 (11,5 l/min) a 90055 (7,1 l/min), tak se nám do této sekce vejdou rozstřikovače 2 x 90043 (23 l/min) a 4 x 90055 (28,4 l/min) a výsledný průtok je 51,4 l/min.
 • Ke každému typu rozstřikovače je tabulka s technickými údaji o maximálním dostřiku a průtoku vody, při 1,5, 2 a 3 barech.
 • Při plánování jednotlivých sekcí je potřeba vzít v úvahu požadavky vašeho trávníku na závlahu, jako jsou slunná a stinná místa a tyto místa oddělit jednotlivými sekcemi.
 • Pro záhony, skleníky, živé ploty, okrasné dřeviny a jiné podobné výsadby lze použít kapkovou závlahu, která se vede po povrchu, nebo pod mulčovací kůrou. Prokapávací hadice má v sobě umístněné kapkovače od sebe vzdálené 33 cm s průtokem 2 l/hod při tlaku 0,5 – 1 baru. S těmito údaji také nutno počítat při projektu.
 • S automatickou závlahou se dá realizovat i mikrozávlaha a kapková závlaha pro skalky, květináče, truhlíky a tak podobně.
 • Po zhotovení projektu závlahového systému můžeme začít se samotnou realizací.
   

Také můžete využít naší nabídky, že vám vyhotovíme projekt po zaslání plánku a údajů o zdroji vody. Tyto informace lze poslat elektronickou poštou na email: prodejna@hecht.cz.

 

 

Postup práce

 • Rozměříme a vykolíkujeme místa, kde umístníme rozstřikovače
 • Rozvrhnout kudy vést výkopy a šachty s elektromag. ventily
 • Provést výkopy pro rozvod vody a elektroinstalace
 • Instalovat závlahu od zdroje vody
 • Umístnit řídící jednotku v technické místnosti
 • Přidělat dešťové čidlo na nechráněné místo pozemku (přístup deště, slunce)
 • Natáhnout a zapojit kabely k Ř.J.,elektromag.ventilům a dešťovému čidlu
 • Vyzkoušet závlahu
 • Zahrnout výkopy
 • Seřídit rozstřikovače a nastavit řídící jednotku
   

 

Technický popis rozvodu závlahového systému

Rozvod závlahy se vede od zdroje vody, jako je studna, vrt, dešťová jímka, nebo z vodovodního řádu. Rozvod se vede přes hlavní uzávěr vody, filtr a vypouštěcí ventil pro zazimování. Při příliš velkém tlaku vsadit redukční ventil (výsuvné rozstřikovače RAINJET jsou navrženy pro tlak 1,5 – 3 Bary).

Tlaková voda se přivede k elektomegnetickým ventilům a od nich se vede hadice k jednotlivým závlahovým sekcím rozstřikovačů. K elektromagnetickým ventilům je potřeba také přivést kabel od řídící jednotky a dešťového senzoru. Elektromagnetiské ventily se pečlivě uloží v zemi na ploché kameny, drť či kačírek. Od každého elektromagnetického ventilu vede voda do jednotlivé sekce rozstřikovačů (jejich počet závisí na průtoku množství vody). Přes tento rozvod se před zasypáním systému položí šachta tak, aby měla vršek zároveň s terénem. Spodek šachty zasypat drtí tak, aby dovnitř nevnikala zemina.

Jednu sekci závlahy tvoří vždy jeden z elektromagnetických ventilů společně s propočítaným počtem rozstřikovačů, nebo s kapkovou závlahou.

Závlahu rozvádíme polyetylenovými hadicemi, které spojujeme, nebo větvíme instalačním matriálem určeným pro daný průměr hadice. Hadici vedeme od elektromagnetického ventilu k jednotlivým rozstřikovačům. Rozstřikovač je potřeba pečlivě usadit zároveň s povrchem pozemku.

Na každou závlahovou sekci se dává v nejnižším místě drenážní ventil pro odvod zbytkové vody po ukončení zavlažování. Nutno zajistit výtok vody v místě ventilu drenáží.

Hadici pro kapkovou závlahu vedeme v zemi do místa určení, kde se napojíme a prokapávací hadici vedeme po povrchu mezi rostlinami. Pro rozvod prokapávací hadice použít k tomu určený spojovací materiál.

Kapková závlaha a mikrozávlaha se rozvádí v kombinaci ½“ hadice s ¼“ hadičkami, odkapávači a mikrorozprašovači.

Řídící jednotku umístníme v technické místnosti jako je například zahradní domek, garáž, sklep. Zapojení : Transformátor Ř.J. se připojí k 230 V a dva slabé kabely (černý a červený) se připojí ve spodu řídící jednotky ke svorkovnicím na AC + AC. Zde jsou také svorkovnice 1,2,3,4… (počet podle zvoleného typu řídící jednotky), z těchto svorkovnic se vede kabel jednotlivě ke každému elektromagnetickému ventilu. Ze svorkovnice označené C vedeme kabel k dešťovému senzoru, spojíme s jedním kabelem a druhý kabel od dešťového senzoru propojíme z každým elektromagnetickým ventilem. Toto je nejjednodušší zapojení závlahy.

Pro odbornou radu lze volat našeho závlahového technika na telefonní číslo 603 551 737. email: zavlahy@werco.cz.
 

Použití jednoduššího závlahového systému.

Pro různé druhy menších závlah se dají použít programovatelné jednotky, které se napojují přímo na zahradní ventil a jsou napájeny 9V baterií. Rozvod vody z programovatelné jednotky je veden ½“ hadicí. Tímto systémem se dají zavlažovat menší travnaté plochy (výsuvné rozstřikovače COLIBRI), také záhony, skalky, květináče, truhlíky, a to použitím kapkové závlahy,nebo mikrozávlahy.
 


Videa

Colibri - střední rozlišení
Rainjet - nízké rozlišení
Idris - střední rozlišení
Oasis - střední rozlišení
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace.

Rozumím