Broušení řetězu

Správně nabroušený řetěz je základem řetězové pily. Práce s tupým řetězem je pomalejší, zvyšuje zátěž nejen na motor, ale i na obsluhu pily. Unavená obsluha pak snadněji dělá chybná rozhodnutí, která mohou být příčinou nehod.

Speciální držák který po zatlučení do špalku slouží k uchycení lišty pily při broušení

Pro majitele motorové pily by mělo být samozřejmostí vít v záloze i náhradní řetěz. Využijeme jej nejen v případě, kdy by se nám stávající řetěz poškodil, ale i například v době broušení řetězu. Pokud neumíme nabrousit řetěz, je lépe nechat tuto práci odborníkům v nejbližší prodejně nebo servisu. Broušení se provádí zpravidla do druhého dne, není proto problém zastavit se jeden den cestou z práce servisu a řetěz předat a další den cestou z práce řetěz vyzvednout.

 

Jestliže se do broušení pustíme sami, máme několik možností, jak si práci usnadnit. Zkušený majitel pily si zpravidla vystačí s kvalitním pilníkem. Méně zdatní majitelé mohou využít například speciální přípravky a vodítka, které drží pilník v nastaveném úhlu a sklonu, držák lišty, cenově dostupné jsou i elektrické brusky řetězu.

Speciální voditko pro přesné vedení směru pilníku

 

 

 

 

 

Při broušení řetězu je nutné dokonale zachovat úhel a sklon pilníku. Ten je vždy dán daným typem řetězu a vlastnostmi řezaného materiálu.

Pokud brousíme řetěz bez pomocných přípravků, nasadíme kulatý pilník do zubu tak, aby co nejlépe seděl v úhlu i sklonu. Broušení provádíme pouze při pohybu pilníku směrem od sebe. Při pohybu pilníkem otáčíme, abychom využili celý jeho obvod.  U pravidelně udržovaných řetězů pro nabroušení zpravidla stačí 2 -3 pohyby pilníku na jeden zub.

Pokud pro broušení budeme používat nějaká vodítka nebo jiné přípravky, podle pokynů výrobce nastavíme vhodný sklon a úhel pro broušení a opět provádíme broušení 2 -3 tahy pilníku na jeden zub.

Na řetězu pily se střídají řezací zuby se zuby vymezovacími. Výšku vymezovacích zubů je nutné občas také poupravit.

Při broušení si však musíme uvědomit, že kvůli správné funkci mají řezací zuby mírný sklon a proto se jejich výška s každým broušením nepatrně sníží. S ohledem na to je čas od času nutné opravit i výšku omezovacích zubů. Tyto zuby během řezání vlastně vymezují hloubku, do jaké mohou řezací zuby proniknout a jak hlubokou třísku tedy odeberou. Pokud jsou příliš dlouhé, řezací ruby po materiálu jen kloužou. Jestliže bychom ovšem vymezovací zuby příliš zabrousili, řezací zuby by do materiálu pronikaly moc hluboko, čímž by docházelo k velkému namáhání řetězu i celé pily, což by v důsledku mohl vést k poškození.  Pro správné určení jejich výšky se může použít měrka.

U každého řetězu však přijde chvíle, kdy jej musíme vyměnit, žádný řetězení možné brousit do nekonečna. Na řetězech některých výrobců nalezněte na zubech rysky, které vymezují hranici, za kterou už řetěz nelze dále brousit. Pokud řetěz rysku nemá, jako hranici budeme chápat zadní konec zubu, do něhož se nesmíme při nastaveném úhlu nikdy probrousit.

Někteří výrobci řezací zuby opatřují ryskami, za které se již nedoporučuje řetěz brousit.

 

Řetěz proto kontrolujeme nejen při broušení, ale zevrubnou kontrolu pohledem provedeme i po každém delším řezání. Jestliže řetěz vykazuje jakékoli známky poškození, raději jej ihned vyměníme.

Aby řetěz dlouho vydržel

Při správné údržbě a respektování pravidel řezání nám řetěz může vydržet opravdu velice dlouho. Ovšem pilu musíme chápat jako relativně nebezpečný stroj a proto není vhodné za každou cenu používat řetěz jevící sebemenší známky poškození. Následky, které by mohly při jeho předržení nastat nelze nikdy dostatečně předvídat a eliminovat.

Základem je tedy řetěz používat k tomu, k čemu je určen. Vyhneme se řezání starého dřeva obsahujícího skryté hřebíky, šrouby a kování. Nikdy rovněž neřežeme staré stavební dřevo se zbytky malty, betonu apod.. Nikdy nebudeme řezat dřevo na zemi, tedy ani v trávě. Pokaždé jej buď podložíme dalším dřevem, nebo použijeme vhodný stojan pro řezání. Jakýkoli kontakt řetězu s materiálem tvrdším, než je dřevo jej velice rychle otupí nebo i roztrhne.

Pokud pilu ukládáme na delší dobu, je vhodné po očištění řetěz uložit do olejové lázně. Ta jej nejen uchrání před vlhkostí, ale zároveň rozpustí nečistoty a promaže pohyblivé nýtované spoje.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace.

Rozumím